• Default Alternative Text

  YK:n tasa-arvojärjestö valitsi Schneider Electricin yhdeksi IMPACT 10X10X10 -aloitteen yrityskummeista

  • IMPACT 10X10X10

  Vaihtoehtoinen oletusteksti
  19. kesäkuuta 2015: ”Sukupuolten tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen on erittäin tärkeää ja hyväksi kaikille: taloudelle, yrityksille ja yhteiskuntarauhalle. Yrityksillä eli meillä on keskeinen asema tässä välttämättömässä muutoksessa.” Jean-Pascal Tricoire, CEO Schneider Electric.

  YK:n tasa-arvojärjestön HeForShe-kampanja kuuluu IMPACT 10X10X10 -pilottiohjelmaan, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista hallitusten, yritysten ja yliopistojen tukemana. Ohjelma kestää 3-5 vuotta. Ohjelma käynnistettiin maailman talousfoorumin lehdistötilaisuudessa Davosissa tammikuussa 2015. Siihen osallistuu 30 huippujohtajaa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä yliopistoista. Nämä hallitusten, yritysten ja yliopistojen edustajat puhuvat sukupuolten tasa-arvon puolesta organisaatioissaan ja niiden ulkopuolella. He ovat asettaneet tasa-arvon etusijalle ja sitoutuneet kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ohjelman edistymisestä laaditaan raportti.

  YK:n tasa-arvojärjestö valitsi Schneider Electricin yhdeksi IMPACT 10X10X10 -aloitteen yrityskummeista.  Lisätietoja:
  > Lue lehdistötiedote
  > www.heforshe.org


  Palaa Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus -aloitussivulle

  Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus