• Default Alternative Text

  Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

  Hallinto

  Visiomme

  Uskomme, että Schneider Electricin menestys ja tulevaisuus riippuvat kyvystämme:
  • mukautua kansainvälisten ja monimuotoisten markkinoiden muutoksiin
  • tukea innovaatioita monimuotoisten tiimien avulla
  • hyödyntää monimuotoisuuttamme eri osa-alueilla.
  Sitoumuksemme

  President & CEO Jean Pascal TRICOIRE

  Jean-Pascal-Tricoire-392x351

  Kaikki työntekijämme voivat luottaa siihen, että heidät toivotetaan tervetulleeksi joukkoomme sellaisena kuin he ovat.”

  > Lataa monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustiedote 2016 (pdf, 7 Mt)
  > Lataa monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuskäytäntö 2016 (pdf, 450 kt)
  Monimuotoisuus on Schneider Electricille strateginen voimavara
  Se on olennainen osa kilpailukykyämme. Se edistää luovuutta, avoimuutta ja tuottavuutta. Vaalimme monimuotoisuutta, sillä se on ratkaisevan tärkeää menestykselle ja työmotivaatiolle.

  Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteet vallitsevat kaikkialla yrityksessä ja koskevat kaikkia monimuotoisuuden puolia

  Ympäröivien yhteisöjen piirteet ja erot näkyvät toiminnassamme ja vahvistavat työntekijöiden välistä yhteistyötä. Uskomme, että eroavaisuudet kehittävät yritystä ja sen henkilöstöä.

  Monimuotoisuus perustuu arvostukseen ja kunnioitukseen

  Tuemme muiden arvojen kunnioittamista tarjoamalla siihen sopivan ympäristön ja resurssit, kuten tukiverkostoja ja monimuotoisuuskoulutusta.

  Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon peruspilareita

  Monimuotoisuus on meille rikkaus, ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Monimuotoisuus liittyy tiiviisti johtamistyyliimme, tavoitteisiimme ja henkilöstöhallintoomme.

  Käytännön laajuus

  Monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuskäytäntö koskee kaikkia Schneider Electricin yksikköjä kaikkialla maailmassa. Kaikkien Schneider Electricin yksikköjen on laadittava monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevat toimintatavat, jotka kattavat esimerkiksi sukupuoleen ja kulttuurieroihin liittyvät tasa-arvoasiat, noudattavat paikallisia säädöksiä ja käsittelevät maakohtaisia ongelma-alueita.

  Yhdenvertaisuus on Schneider Electricille muutakin kuin moniarvoisuuden hyväksymistä. Se on tapa luoda suvaitsevaa yrityskulttuuria, jossa eroavaisuudet nähdään lisäarvona.

  Palkintomme

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

    2015 CEO Leadership Award -johtajapalkinto

    Palkinnon myönsi YK:n Women's Empowerment Principles -aloite sukupuolten tasa-arvoa edistävästä toiminnasta.

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

    2015 Maailman eettisimmät yritykset

    Ethisphere Institute antoi viidettä kertaa peräkkäin tunnustuksen siitä, että sovellamme periaatteitamme myös käytäntöön.

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

    2015 Maailman 44. halutuin työnantaja

    Universum arvioi houkuttelevuuttamme mahdollisena työnantajana maailman 12 suurimman talouden opiskelijoiden keskuudessa.

  Palaa Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus -aloitussivulle

  Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus