• Default Alternative Text

  Italian valoisa tulevaisuus – Schneider Electricin edistynyt sähkönjakelun hallintajärjestelmä auttaa optimoimaan Italian jakeluverkon toimintaa

  • Italian valoisa tulevaisuus Enelin tarina

   Italia hyödyntää yhä enemmän vaihtelevasti saatavaa uusiutuvaa energiaa. Voidakseen vastata myös tulevaisuuden energiatarpeisiin Italian suurin sähkönjakelija modernisoi sähköverkonhallintajärjestelmänsä ja paransi samalla palvelunsa laatua ja luotettavuutta.

   Haaste

   Ilmaston lämpeneminen ja tietoisuuden lisääntyminen energia-alan ympäristövaikutuksista on nostanut uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen yhdeksi vuosisadan tärkeimmistä tavoitteista.

   Energianjakelusta on tullut entistä haasteellisempaa lisääntyneen kysynnän, rajatun tuotannon sekä viranomaisten ja asiakkaiden luomien luotettavuuden lisäämispaineiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämispaineiden myötä.

   Italian suurin sähkönjakelija Enel on kyennyt vastaamaan muutokseen mukauttamalla sähköverkkoaan siten, että yhtiö voi täysimittaisesti hyödyntää vihreitä energialähteitä ja pyrkiä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

   DSC_5253-654x1470


   Ratkaisu


   Älykäs sähköverkko, joka pystyy täysimittaisesti hyödyntämään verkkoon sisältyvien järjestelmien keräämät tiedot ja siten joustavasti ja dynaamisesti mukautumaan kysynnän tarpeisiin.

   Enel hyödyntää Schneider Electricin edistynyttä sähkönjakelun hallintajärjestelmää luodakseen visuaalisia ja matemaattisia malleja jakeluverkostaan jännitteenhallinnan, hajautetun tuotannon, taajuuden ohjauksen ja kysyntäjouston tarpeisiin sekä älykkään sähköverkon hallinnassa tarvittavien tietojen tuottamiseen.

   Schneider Electricin edistynyt sähkönjakelun hallintajärjestelmä on reaaliaikaisesti toimiva ohjelmistoratkaisu, joka sisältää kattavat jakelujärjestelmien suunnittelu-, käyttö-, simulointi- ja analysointitoiminnot.

   Järjestelmä sisältää lisäksi kattavan ja monipuolisen työkalupakin, jonka avulla Enelin kaltaiset sähkölaitokset voivat minimoida käyttökatkokset ja energiahukan. Järjestelmän avulla Enel voi myös koota tietoa kaikista sen järjestelmistä yhteen älykkääseen ja keskitettyyn järjestelmään, analysoida koottuja tietoja sekä tehdä perusteltuja päätöksiä toteutettavista toimenpiteistä.

   Enel_Quote-1440x588
   ”Yksi järjestelmän suurimmista hyödyistä on Schneider Electricin edistyneen sähkönjakelun hallintajärjestelmän integrointi suoraan olemassa oleviin järjestelmiimme ja etenkin SCADA-järjestelmään.”
   – Christian Noce, Enel Distribuzionen innovatiivisista verkkoteknologioista vastaava henkilö

   Faktoja

   • Olemassa olevien verkkojen optimointi ilman lisäinvestointeja.
   • Yli 40 prosenttia Italian energiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä.
   • Edistynyt sähköverkon hallintajärjestelmä säästää arviolta noin 144 gigawattituntia vuodessa.
   • Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 75 000 tonnia vuodessa.
   • Vihreiden energioiden yhteiskunnalliset vaikutukset ja toimintakustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.
   • Default Alternative Text Tiesitkö, että olemme edistyksellisen jakelunhallinnan asiantuntijoita?
   • man and woman watching sunset as man has made his hands look like he is holding the sun. Tutustu Älykkäisen sähkölaitosten e-Kirjaan
   • Default Alternative Text Edistyksellinen jakelun hallintajärjestelmä
   • Default Alternative Text Ratkaisumme sähkö- ja energialaitoksille

   Schneider Electricin edistyneelle sähkönjakelun hallintajärjestelmälle annettiin tunnustusta Gartnerin Magic Quadrant for ADMS -raportissa.

   Lisätietoja

   Tutustu myös muihin asiakastarinoihin

   Napsauta tätä

   Innovatiiviset sähköverkot, uusiutuvan energian tuotanto ja kuluttajat aktiivisina toimijoina ovat täällä ja muokkaavat Energian Uutta Maailmaa 3D+E

   Lue lisää