• man and woman watching sunset as man has made his hands look like he is holding the sun.
  POWERING AN ‘ALWAYS ON’ WORLD

  Älykkäiden sähkölaitosten tukena

  Älykkäät sähkölaitokset käyttävät älykkäitä sähköverkkoja, vähentävät hiilen käyttöä sähköntuotannossa ja tarjoavat innovatiivisia energiapalveluita. Älykkäiden sähkölaitosten e-kirja kertoo, miten voit mukauttaa nykyisen infrastruktuurin menestyksekkäästi yhdistyneemmän maailman vaatimuksiin.

  Lue ensimmäinen luku
  Vaihtoehtoinen oletusteksti

  Sähkölaitosten on nyt muututtava älykkäiksi. Tässä onnistuvat laitokset käyttävät tehokkaita älykkäitä sähköverkkoja, vähentävät hiilen osuutta tuotantomenetelmissään ja tarjoavat asiakkaille uusia energiapalveluita.

  Lue lisää "Powering an always-on world" -e-kirjasta, jossa Schneider Electricin energia-asiantuntijat kertovat koko tarinan
  • miehiä asentamassa uusiutuvaa energiaa käyttäviä aurinkopaneeleja katolle
   Älykäs energiantuotanto on myös joustavaa energiantuotantoa Verkkoon tulee jatkuvasti uusia uusiutuvan energian tuottajia. On siis syytä olettaa, että tuuli- ja aurinkoenergialle luonteenomainen vaihtelu tulee jatkossa vaikuttamaan yhä voimakkaammin tällaisten toimijoiden kanssa työskentelevien sähköyhtiöiden hinnoittelu- ja toimituskäytäntöihin. Tämä on monien mielestä pelottava ajatus. Miten on mahdollista monipuolistaa energiantuotantoa kasvattamatta kustannuksia? Lue lisää blogistamme.
  • Laitospäällikkö käyttää energianhallintaohjelmistoa usean näytön näkymässä, teollisuuden energianhallinta.
   Sähkö- ja energialaitosten ratkaisut Sähkö- ja energialaitosten on samanaikaisesti pienennettävä kustannuksia huomattavasti ja lisättävä toimintansa laatua, digitoitava kokonaisia prosesseja nopeasti ja tehostettava toimintaa. Kapasiteettiongelmista riippumatta sähkö- ja energialaitosten on myös löydettävä tasapaino kysyntäpiikkien ja niiden välisen pienemmän tuotannon välillä, vaikka riskinä on kysynnän rajoittaminen ja katkokset. Ratkaisu? Älykkäät sähköverkot, uudet liiketoimintamallit ja asiakkaille tarjottavat uudet palvelut, jotka eivät rajoitu vain energian myyntiin.