• A Schneider Electric employee showing sustainability reporting to a man in the server room with data centers, data center management.

  Hallitut ylläpitopalvelut

  Haasteet

  Datakeskuksen suojaaminen riskeiltä.

  Hallittuihin ylläpitopalveluihin kuuluu toimittajien hallintapalvelu, joka on kattava ratkaisu toimittajien huoltosopimusten ja huoltotoimien hallintaan. Schneider Electricin korkeasti koulutettu datakeskusasiantuntija on paikalla valvomassa aina, kun kriittisiä huoltotoimenpiteitä tehdään; asiantuntija hyödyntää tarkkaa menetelmämallia ja noudattaa tiukkoja sääntöjä, jotka on kehitetty erityisesti kriittisiin laitosten huoltotoimiin.

  Hallittujen ylläpitopalveluiden kuvaus

  Vaihtoehtoinen oletusteksti
  • Ratkaisut

   Hallittu ylläpitopalvelu on helppo ratkaisu datakeskuksen toimittajien hallintaan. Keskitetystä palvelusta saat asiantuntijoita paikan päälle sekä säännöllisiä raportteja tapahtumien tarkastelun ja parannusehdotusten tueksi.
  • Arvolupaus

   • Kaikki ylläpitopalvelut yhdestä paikasta. Toimittajien palvelusopimusten keskitetty hallinta, laskutus ja hankinta.
   • Muutosten hallinta ja toimittajien valvonta paikan päällä pienentävät riskiä huoltotoimien aikana.
   • Luotettavuuteen liittyvät parannusehdotukset perustuvat kohdennetusti paikan päältä saatuun näkemykseen.
  • Vahvuutemme

   Keskitetty ylläpito ja tarvittaessa paikan päälle tulevat asiantuntijat helpottavat datakeskuksen toimintaa.