• Default Alternative Text
  Me integroimme yritysohjelmistot verkon automaatiojärjestelmiin, laitteistoihin sekä kentällä, valvomoissa ja muualla yrityksessä käytettäviin laitteisiin.

  Omaisuuden hallinta ja toiminnot

  • Hyödynnä Field Datan potentiaali

   Varmista parempi tehokkuus ja yhteistoimivuus yhtenäisellä GIS-pohjaisella mobiiliratkaisulla

   Lue lisää
   Smiling industrial production contractor holding a smartphone
   Sähköpylväs vinossa ja johdot kireinä myrskyvahinkojen takia, sähkönjakelu

   Haasteet

   Perinteisten sähkölaitosten on pystyttävä pienentämään operatiivisia kustannuksiaan merkittävästi. Tämä voidaan saavuttaa modernisoimalla liiketoimintaprosesseja, maksimoimalla resurssien käyttö ja optimoimalla toiminnan tuottavuus.
   Teknikko istumassa ydinvoimalan ohjauspaneelin ääressä, latausasema, sähkönjakelun hallinta

   Resurssien hallintaan ja toimintoihin liittyvät ratkaisut

   Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

   • Nousevan käyrän kuvake Verkkoresurssit hyötykäyttöön Pidennä verkkosi käyttöikää älykkäillä toiminnoilla
   • Vaihtoehtoinen oletusteksti Maksimoi tilanteiden hallinta Kerää yksityiskohtaisia tietoja verkosta paikkatietoihin perustuvan omaisuuden hallinnan avulla.