• Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Asennusvalmiit modulaariset datakeskukset

  Asennusvalmiit moduulit yksinkertaistavat datakeskuksen infrastruktuuria.

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 163
    Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers

    Standardoitujen, valmiiksi koottujen ja integroitujen datakeskusten virranjakelu- ja jäähdytysmoduulien käyttöönotto onnistuu vähintään 60 % nopeammin, ja niiden hankintakulut ovat vähintään 13 % pienemmät perinteisellä mallilla toteutettuun infrastruktuuriin verrattuna. Lisämoduulit, joita datakeskusmarkkinoilla kutsutaan myös konttipohjaisiksi sähkönjakelu- ja jäähdytysyksiköiksi, antavat datakeskusten suunnittelijoille mahdollisuuden vaihtaa ajattelutavan räätälöidystä ”rakentamisesta” standardoituun ”laitosintegraatioon”. Tässä White Paper -julkaisussa vertaillaan molempien toteutustapojen kustannuksia, käydään läpi niiden hyötyjä ja haittoja sekä kerrotaan, millaisissa ympäristöissä moduulitoteutuksesta saadaan paras hyöty. Lue White Paper 163
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 164
    TCO Analysis of a Traditional Data Center vs. a Scalable, Prefabricated Data Center

    Standardoiduilla, skaalautuvilla, asennusvalmiilla ja integroiduilla datakeskusten sähkönjakelu- ja jäähdytysmoduuleilla saavutetaan 30 prosentin säästö kokonaiskustannuksissa perinteisellä toteutustavalla rakennettavaan datakeskuksen sähkönjakelu- ja jäähdytysinfrastruktuuriin verrattuna. Ylikapasiteetin välttäminen ja järjestelmän skaalautuvuuden varmistaminen muodostavat huomattavan osuuden kokonaissäästöstä. Tämä White Paper -julkaisu sisältää kvantitatiivisen kokonaiskustannusanalyysin näistä kahdesta arkkitehtuurista sekä nimeää parannetun arkkitehtuurin tärkeimmät pääoma- ja toimintakustannuksia pienentävät tekijät. Lue White Paper 164
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 165
    Types of Prefabricated Modular Data Centers

    Datakeskusjärjestelmiin tai sen alajärjestelmiin, jotka kootaan etukäteen tehtaalla, viitataan usein muun muassa termeillä asennusvalmiit, koteloidut, modulaariset, siirrettävät, kannettavat, itsenäiset ja all in one -ratkaisut. Eri tyyppisien tehtaalla valmiiksi koottujen elementtien välillä on kuitenkin tärkeitä eroja. Tässä julkaisussa annetaan ehdotus asennusvalmiiden datakeskusten eri tyyppien luokitteluun. Lisäksi määritellään niiden tärkeimmät ominaisuudet ja vertaillaan niitä sekä annetaan malli liiketoiminnan vaatimusten kannalta parhaiden ratkaisujen valitsemiseksi. Lue White Paper 165
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 166
    Practical Considerations for Implementing Prefabricated Data Centers

    Asennusvalmiita, modulaarisia datakeskuksia käyttämällä saadaan hyvin tunnettuja hyötyjä, kuten nopea käyttöönotto, toiminnan ennakoitavuus, skaalautuvuus sekä elinkaarikustannukset. Tällaisien datakeskusten käyttöönottoprosessi – suunnitteluvaiheesta kohteen valmisteluun, laitteiston hankintaan ja asennukseen – poikkeaa huomattavasti perinteisestä datakeskuksesta. Julkaisussa käydään läpi käytännön asiat, ohjeistus ja tulokset, joita datakeskuksen johto voi odottaa tällaisessa hankkeessa. Lue White Paper 166
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Referenssit
    DartPoints Private Colo™ -ratkaisun toteuttaminen

    Monille organisaatioille valinta yksityisen datakeskuksen rakentamisen ja suureen palvelinhotelliin siirtymisen välillä tarkoittaa kompromissia. Yksityisten datakeskusten rakentaminen on kallista ja vaatii pikkutarkkaa etukäteissuunnittelua. Suureen palvelinhotelliin siirtyminen voi olla edullisempi ratkaisu, joka tarjoaa joustavuutta kasvua varten, mutta tarkoittaa myös kompromisseja täydellisen hallinnan suhteen. Lue lisää DartPoints Private Colo™ -ratkaisun toteutuksesta
  • Lisätietoja

   Asennusvalmis datakeskus auttaa öljy-yhtiötä ratkaisemaan aikatauluun, budjettiin ja lainsäädäntöön liittyvät haasteet


   Asiakkaat käyttävät asennusvalmiita datakeskusmoduuleja useista eri syistä, joita ovat esimerkiksi markkinoilletuontiaika sekä hyvin ennakoitavissa olevat kustannukset ja suorituskyky. Lisäksi ne auttavat asiakkaita täyttämään tiukat ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset. Joskus asiakkaat käyttävät asennusvalmiita moduuleja kaikista edellä mainituista syistä. Asennusvalmis datakeskus auttaa öljy-yhtiötä ratkaisemaan aikatauluun, budjettiin ja lainsäädäntöön liittyvät haasteet

   Asennusvalmis datakeskus auttaa lentoyhtiötä saavuttamaan tiukat aika- ja tehokkuustavoitteet


   Asiakkaat käyttävät asennusvalmiita datakeskusmoduuleja useista eri syistä, joita ovat esimerkiksi markkinoilletuontiaika sekä hyvin ennakoitavissa olevat kustannukset ja suorituskyky. Lisäksi ne auttavat asiakkaita täyttämään tiukat ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset. Joskus asiakkaat käyttävät asennusvalmiita moduuleja kaikista edellä mainituista syistä. Asennusvalmis datakeskus auttaa lentoyhtiötä saavuttamaan tiukat aika- ja tehokkuustavoitteet

   Autotehdas siirtyy ohituskaistalle asennusvalmiin datakeskuksen myötä


   Tänä päivänä lähes kaikessa liiketoiminnassa markkinoilletuontiaika on määräävä tekijä. Yritykset haluavat saada uudet tuotteensa markkinoille nopeasti, jotta ne alkavat tuottamaan ja maksamaan investoinnit, jotka tehtiin tuotteen kehittämiseksi – sekä mieluiten tekemään runsaasti voittoa. Autotehdas siirtyy ohituskaistalle asennusvalmiin datakeskuksen myötä

   Kustannuslaskin: asennusvalmiit vs. perinteiset datakeskukset


   Suunnittelutekijöiden vaikutus asennusvalmiin ja perinteisen datakeskuksen kustannuksiin. Datakeskuksen kustannuslaskin

   Malliratkaisun valintatyökalu


   Selaa Schneider Electricin malliratkaisujen kirjastoa, vertaa ja valitse ratkaisu, joka vastaa oman datakeskuksesi tarpeita parhaiten. Malliratkaisun valintatyökalu

   TradeOff-työkalut


   Helpoilla käyttöliittymillä varustettuja verkkotyökaluja, jotka on suunniteltu käytettäväksi datakeskuksen konsepti- ja rakennesuunnittelun alkuvaiheissa. TradeOff-työkalut
  • Katso

   • Yleiskuvaus: Asennusvalmiit datakeskukset Schneider Electriciltä

    Ennakoidusti toimivat, joustavat ja nopeasti käyttöönotettavat Schneider Electricin asennusvalmiit datakeskusratkaisut ratkaisevat perinteisten datakeskuksien rakenteesta aiheutuvia liiketoimintahaasteita.
   • Asennusvalmiit datakeskusmoduulit tarjoavat ennakoitavaa suorituskykyä

    Pitkälle viety integrointi sekä tehtaalla suoritettu kokoonpano ja testaus ovat tekijöitä, joiden ansiosta Schneider Electricin asennusvalmiit datakeskusmoduulit poistavat turhan arvailun suunnitellun laitoksen suorituskyvystä.
   • Datakeskukset omalle ovellesi: Asennusvalmiit datakeskukset Schneider Electriciltä

    Tutustu, mitä pystymme tarjoamaan. Schneider Electricin asennusvalmiit IT- ja jäähdytysmoduulit. Sinun tehtävänäsi on valmistella asennuspaikka. Me rakennamme datakeskuksesi ja toimitamme sen perille asti.
   • Asennusvalmiit moduuliratkaisut: Uraauurtava tekniikka saa aikaan muutoksia datakeskusten infrastruktuurissa

    Tässä FStechin (Financial Sector Technology) haastattelussa Schneider Electricin maailmanlaajuisen datakeskusstrategian ja -tekniikan varapääjohtaja Kevin Brown kertoo datakeskusten infrastruktuurin muutoksista, asennusvalmiiden datakeskusten yleistymiseen vaikuttavista seikoista sekä syistä, miksi tämä uraauurtava tekniikka tulee muuttamaan datakeskusmarkkinat.
   • Saadaanko asennusvalmiilla ratkaisuilla edullisempia datakeskuksia?

    Datakeskuksen rakentamisen kokonaiskustannuksien laskenta on monimutkainen yhtälö, jossa käytettävissä ei ole yksinkertaisia työkaluja asennusvalmiiden ja perinteisien järjestelmien vertailuun. Asennusvalmiin ratkaisun etuja ovat kuitenkin yksinkertaisempi suunnittelu, nopeampi valmistus, pienempi paikan päällä tarvittavien palvelujen määrä sekä paremmin ennakoitavissa oleva suorituskyky.