• Default Alternative Text

  Edistyksellinen jakelun hallintajärjestelmä (ADMS)

  Electric power substation, electric power distribution.

  Haasteet

  Sähkölaitoksia odottaa lähitulevaisuudessa monenlaiset haasteet: kasvava paine säädösten ja asiakkaiden taholta parantaa luotettavuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä, hajautetun uusiutuvan tuotannon ja energian varastoinnin käyttöönotto, sään ääri-ilmiöiden ja verkon katkojen lisääntyminen sekä henkilöstön ja infrastruktuurin vääjäämätön ikääntyminen.
  • Ratkaisu

   Schneider Electricin edistyksellinen jakelun hallintajärjestelmä (ADMS) on yhdistetty DMS-, SCADA-, OMS- ja EMS-ratkaisu, joka antaa laitoksille modulaarisen ja joustavan alustan yhteisine käyttäjäkokemuksineen, tietomalleineen, integraatiokehyksineen ja suojattuine infrastruktuureineen.
  • Ominaisuudet

   ADMS mahdollistaa edistykselliset valvonta-, analyysi-, hallinta-, optimointi-, suunnittelu- ja koulutustoiminnot, joiden avulla laitokset voivat tuottaa energiaa luotettavammin, turvallisemmin ja tehokkaammin.
  Operaattorit voimalan ohjaushuoneessa selvittämässä teknisiä haasteita, yritysvastuuraportointi

  ADMS-sovellukset

  ADMS-ratkaisumme edustaa edistyneintä valvomotekniikkaa ja yhdistää DMS:n, OMS:n ja SCADA:n yhdeksi kattavaksi verkkohallintaratkaisuksi. Osana älykkään energiaverkon ratkaisujamme se auttaa laitosta muuntautumaan uuden sukupolven energiapalvelujen toimittajaksi turvallisemman, luotettavamman ja tehokkaamman virranhallinnan avulla.

  Edut

  • Sähköasentaja käsittelemässä muuntajaa, sähkönjakelu
   Antaa selkeitä ja yhdenmukaisia reaaliaikaisia, ennustettuja ja historiallisia näkymiä jakeluverkosta.
  • Käyttäjiä voimalaitoksen valvomossa setvimässä teknisiä ongelmia, kestävän kehityksen raportointi.
   Antaa järjestelmän käyttäjille, jakelijoille, suunnitteluinsinööreille, luotettavuusanalysoijille ja esimiehille mahdollisuuden työskennellä tiiminiä hyödyntäen toiminnan mukaista esitystä energiaverkon tiedoista.
  • Voimajohtoteknikko käyttämässä puhelinta ja tablettia, yritysvastuuraportointi, esineiden internet
   Yleinen tietämys tilanteesta mahdollistaa verkon käytön tehokkaan ja luotettavan hallinnan moninaisessa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
  • Sähkökeskus, sähkönjakelu
   Mahdollistaa verkon paremman luotettavuuden, toimintojen paremman tehokkuuden, alhaisemmat käyttökustannukset, paremman turvallisuuden ja suojauksen, tuen vaatimustenmukaisuudelle, resurssien paremman hyödyntämisen ja standardipohjaisen integraation.