• Default Alternative Text

  Edistyksellinen jakelun hallintajärjestelmä (ADMS)

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    ADMS Field Client

    Schneider Electricin Field Client on verkkopohjainen kevyt asiakaspääte, joka antaa laitoksen kenttätyöntekijöille pääsyn työpyyntöihin, kytkentäkaavioihin, häiriöihin ja turvallisuusasiakirjoihin. Field Clientin avulla käyttäjät voivat tarkastella verkkoa, tehdä verkosta hakuja ja siirtyä verkon osien välillä sekä maantieteellisissä näkymissä että kaavionäkymissä ja suorittaan suunniteltuja kytkentöjä, reagoida häiriöihin ja tehdä muita toimia. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Sähkökatkosten hallintajärjestelmien uusi sukupolvi – Nova Scotia Power

    Kanadalainen sähkölaitos ottaa käyttöön edistyksellisen jakelun hallintajärjestelmän. ADMS:ssä yhdistyy kolme järjestelmää – DMS, OMS ja SCADA, ja se antaa useita hyötyjä. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Sähkölaitos hyödynsi verkostojen integrointia älykkään energiaverkon rakentamisessa

    Unisonin uusi edistyksellinen jakelun hallintajärjestelmä (ADMS) yhdistää SCADA-järjestelmän, sähkönjakelun ja sähkökatkosten hallintatoiminnot Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Parhaat käytännöt älykkään energiaverkon luomiseen

    Luo onnistunut älykäs energiaverkkomalli hyödyntämällä edistyksellistä jakelun hallintajärjestelmää (ADMS) ja paikkatietojärjestelmää (GIS). Lisätietoja
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Kysyntäjouston hyödyt laitoksille

    Eurooppalainen sähkölaitosala on muuttumassa merkittävällä tavalla sähköjärjestelmätarpeiden, asiakkaiden vaatimusten ja määräysten osalta. Verkon palveluntarjoajilla ja hallinnoijilla on väistämättä edessään kysyntäjoustotekniikan ja -käytännön käyttöönotto. Tässä katsauksessa kerrotaan erilaisista tavoista, joilla kukin laitoksen osasto voi hyötyä kysyntäjoustosta. Lataa White Paper
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Informaatiotekniikan ja operatiivisen tekniikan yhdistymisen merkitys älykkään energiaverkon kehittämiselle

    Älykkääseen energiaverkkotekniikkaan sijoittavan laitoksen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja parantaa luotettavuutta. Älykäs energiaverkkoalusta yhdistää operatiivisen tekniikan (OT) eli verkon fyysiset infrastruktuuriresurssit ja sovellukset sekä informaatiotekniikan (IT) eli hallintatyökalut, joiden avulla voidaan tehdä nopeita ja perusteltuja päätöksiä. Tässä katsauksessa esitellään parhaita käytäntöjä skaalautuvaan, mukautettavaan ja älykkääseen energiaverkkoon siirtymistä varten. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    ADMS:n hyödyntäminen uusiutuvien hyötyjen maksimoimiseksi

    Aurinkoenergia on parhaiten saatavilla oleva uusiutuvan energian lähde, mutta sen hyödyntäminen ja jakeleminen olemassa olevien energianlähteiden rinnalla on uutta monille laitoksille ja ISO:ille. Tämän muuttuvan resurssin tarkka ennustaminen on tärkeää tehokkaan ja luotettavan verkon ylläpitämisen kannalta. Tässä katsauksessa kerrotaan, kuinka edistykselliset jakelun hallintajärjestelmät (ADMS) ja muut innovaatiot yhdessä sääennusteiden kanssa voivat antaa lisätietoa hajautetusta tuotannosta ja auttaa näin saamaan tuotannosta kaiken irti. Lue White Paper
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Laitoksen käyttökatkosten hallintajärjestelmän (OMS) suorituskyvyn parantaminen

    Perinteiset sähköverkon käyttökatkosten hallintajärjestelmät kärsivät kahdesta perusviasta: niistä puuttuu tarkka, ajantasainen sähköverkkomallin esitys, eivätkä ne yleensä integroidu järjestelmiin, jotka valvovat ja säätelevät varsinaista sähköverkkoa. Nämä puutteet johtavat pitempiin katkoksiin, korkeampiin kustannuksiin ja heikompaan asiakaspalveluun. Tässä katsauksessa kerrotaan sähkökatkosten hallinnan kehityksestä ja siitä, miten uudet edistyksellisen jakelun hallintajärjestelmän (ADMS) työkalut pyrkivät korjaamaan kaksi edellä mainittua ongelmaa. Lue lisää
  • Lisätietoja

   Älykkään energiaverkon tuotteet


   Lisätietoja ADMS:stä löytyy älykkään energiaverkon tuotesivulla Exchange-sivustossamme. Älykkään energiaverkon tuotteet