• Default Alternative Text
  ADMS-ratkaisuun sisältyvä tehokkaiden energiasovellusten kokoelma

  Sähkönjakelun hallintajärjestelmä

  Electric power substation, electric power distribution.

  Haasteet

  Edistyneet energiasovellukset
  Sähkölaitokset tarvitsevat edistyneitä energiasovelluksia voidakseen parantaa luotettavuuttaan ja pienentää päästöjään lainsäädännön ja markkinoiden vaatimusten mukaisesti. Sovelluksista voi olla apua hajautetun uusiutuvan energian tuotannon ja energian varastoinnin käyttöönotossa sekä yleistyviin äärisääoloihin ja vakaviin sähkökatkoksiin valmistautumisessa. Ne auttavat myös työvoiman ja infrastruktuurin ikääntymiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Ratkaisu

   Edistynyt sähkönjakelun hallintajärjestelmä (ADMS) sisältää edistyneen sähkönjakelun hallintajärjestelmän verkon toimintojen optimointiin, kentällä hyväksi havaitun SCADA-järjestelmän valvontaan ja ohjaukseen, energianhallintajärjestelmän siirtotoimintoja varten sekä sulautetun sähkökatkosten hallintajärjestelmän verkon luotettavuuden ja viansietokyvyn parantamiseksi. Se tarjoaa sähkölaitoksille modulaarisen ja joustavan alustan, yhtenäisen käyttäjäkokemuksen, tietomallit, integraatiokehyksen ja suojatun infrastruktuurin. ADMS sisältää edistyneet valvonta-, analyysi-, hallinta-, optimointi-, suunnittelu- ja koulutustoiminnot, joiden avulla laitokset voivat tuottaa energiaa entistä luotettavammin, turvallisemmin ja tehokkaammin.
  • Avainhyödyt

   • Edistyneet valvonta-, analyysi-, hallinta-, optimointi-, suunnittelu- ja koulutustoiminnot
   • Yhtenäinen DMS, SCADA, OMS ja EMS
   • Verkon luotettavuuden ja viansietokyvyn paraneminen, verkon toimintojen optimointi, energiatehokkuuden ja energian laadun paraneminen ja kokonaiskustannusten pieneneminen
  • Edut

   • Madaltaa aloituskynnystä modulaaristen käyttöönottoratkaisujen sekä yksinkertaistettujen tietomallivaatimusten ja työnkulkujen ansiosta
   • Tarjoaa luotettavat, hyviksi todetut ja edistyneet energiasovellukset
   • Tarjoaa automaattisen itsekorjautumisominaisuuden ja kysynnän hallintatoiminnot sekä takaisinkytkentäiset säädöt
   • Tuotannossa yli 180 valvomossa eri puolilla maailmaa
  Operaattorit voimalan ohjaushuoneessa selvittämässä teknisiä haasteita, yritysvastuuraportointi

  Sovellukset

  ADMS-ratkaisumme edustaa valvomotekniikan kehitystä yhdistämällä DMS:n, OMS:n ja SCADAn yhdeksi kattavaksi verkonhallintaratkaisuksi. Se on osa älykkään sähköverkon ratkaisujamme ja auttaa yritystä siirtymään uuden sukupolven energiapalvelujen toimittajaksi turvallisemman, luotettavamman ja tehokkaamman sähkönjakelun hallinnan avulla.

  Edut

  • Käyttäjiä voimalaitoksen valvomossa setvimässä teknisiä ongelmia, kestävän kehityksen raportointi.
    
   • Antaa selkeitä ja yhdenmukaisia reaaliaikaisia, ennustettuja ja historiallisia näkymiä jakeluverkosta.
  • Voimajohtoteknikko käyttämässä puhelinta ja tablettia, yritysvastuuraportointi, esineiden internet
    
   • Antaa järjestelmän käyttäjille, jakelijoille, suunnitteluinsinööreille, luotettavuusanalysoijille ja esimiehille mahdollisuuden työskennellä tiiminiä hyödyntämällä yhtenäistä esitystä energiaverkon tiedoista.
  • Sähkökeskus, sähkönjakelu
    
   • Yhteinen tilannekuva mahdollistaa verkon toimintojen tehokkaan ja luotettavan hallinnan hajautetussa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
  • Sähköasentaja käsittelemässä muuntajaa, sähkönjakelu
    
   • Auttaa parantamaan verkon luotettavuutta ja turvallisuutta, tehostamaan toimintaa ja resurssien hyödyntämistä ja pienentämään toimintakustannuksia sekä tukee säädöstenmukaisuutta ja standardipohjaista integraatiota.