• Default Alternative Text
  ADMS-ratkaisuun sisältyvä tehokkaiden energiasovellusten kokoelma

  Sähkönjakelun hallintajärjestelmä

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esite
    Advanced Distribution Management System 3.5

    Schneider Electricin ADMS tarjoaa sähkölaitoksille modulaarisen ja joustavan alustan, yhtenäisen käyttökokemuksen, tietomallit, integraatiokehykset ja suojatut infrastruktuurit. ADMS sisältää edistyneet valvonta-, analyysi-, hallinta-, optimointi-, suunnittelu- ja koulutustoiminnot, joiden avulla laitokset voivat tuottaa energiaa entistä luotettavammin, turvallisemmin ja tehokkaammin. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esite
    ADMS – kysynnän hallinta

    Schneider Electricin ADMS tarjoaa monia lähestymistapoja kysynnän hallintaan: verkon optimointi, jännitteen alentaminen, kulutushuippujen tasaaminen, energian varastointi ja mikroverkon hallinta sekä sähkönjakelun tilapäinen rajoittaminen. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esite
    Advanced Distribution Management System: hajautettu energiantuotanto ja mikroverkot

    Schneider Electricin ADMS-järjestelmällä voidaan hallita uusiutuvien energianlähteiden käyttöä, hajautettua energiantuotantoa ja mikroverkkoja, ratkaista niiden ongelmia sekä kasvattaa niiden hyötyjä. ADMS auttaa säilyttämään tasapainon hajautetun tarjontaympäristön luotettavassa ylläpitämisessä kun sekä kysynnässä että jakeluverkon topologiassa tapahtuu dynaamisia muutoksia. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esite
    Advanced Distribution Management System: FLISR

    Schneider Electricin ADMS:n avainkomponenteista on vianetsintä-, eristys- ja palvelun palautustoiminto (FLISR). Schneider Electricin FLISR-sovellus tukee luotettavan palvelun ylläpitämistä tarjoamalla optimaaliset hallintatoiminnot vikojen etsintään, paikantamiseen ja eristämiseen sekä virran palauttamiseen syöttöverkkoon. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esite
    ADMS – operatiivinen analytiikka

    Schneider Electricin ADMS-järjestelmän avulla sähkölaitokset voivat integroida miljoonia datapisteitä yhdeksi suoraviivaiseksi ja helpoksi käyttökokemukseksi. Tämä mahdollistaa myös massadatan käytön. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Utility Horizons -julkaisu
    Älykkään sähkölaitoksen optimointi

    ADMS:n avulla sähkölaitokset voivat hallita ja optimoida uusiutuvien ja perinteisten energianlähteiden laajamittaista käyttöä sekä siihen yhdistettyä paikallista tuotantoa jakelujärjestelmissä erilaisten uusiutuvien energianlähteiden perusteella. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esittely
    Hajautetun energiantuotannon ja mikroverkkojen hallinta ADMS-järjestelmällä

    Sähkölaitokset etsivät tehokkaan jakeluverkon kehittämisen avuksi automatisoituja ratkaisuja. Yksi tällaisista on edistynyt sähkönjakelun hallintajärjestelmä (ADMS), jossa yhdistyy tehokkuuden optimoiva SCADA-, DMS- ja OMS-teknologia. Menetelmän lähtökohtana on eristetyissä verkoissa käytettävien omien protokollien sijaan avoin järjestelmärakenne, ja tällöin SCADA-järjestelmän suojaus on ratkaisevan tärkeää. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper
    Luotettavan ja turvallisen edistyneen sähkönjakelun hallintajärjestelmän luominen

    Sähkölaitokset etsivät tehokkaan jakeluverkon kehittämisen avuksi automatisoituja ratkaisuja. Yksi tällaisista on edistynyt sähkönjakelun hallintajärjestelmä (ADMS), jossa yhdistyy tehokkuuden optimoiva SCADA-, DMS- ja OMS-teknologia. Menetelmän lähtökohtana on eristetyissä verkoissa käytettävien omien protokollien sijaan avoin järjestelmärakenne, ja tällöin SCADA-järjestelmän suojaus on ratkaisevan tärkeää. Luotettavan ja turvallisen edistyneen sähkönjakelun hallintajärjestelmän luominen
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper
    Parhaat käytännöt älykkään sähköverkkomallin luomiseen

    Tässä julkaisussa käsitellään parhaita käytäntöjä, joilla voidaan varmistaa älykkään sähköverkkomallin tietojen täydellisyys, paikkansapitävyys ja ajantasaisuus. Parhaat käytännöt älykkään sähköverkkomallin luomiseen
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Sähkölaitos hyödynsi verkostojen integrointia älykkään energiaverkon rakentamisessa

    Unisonin uusi edistyksellinen jakelun hallintajärjestelmä (ADMS) yhdistää SCADA-järjestelmän, sähkönjakelun ja sähkökatkosten hallintatoiminnot Lue lisää