• modern buildings in a smart city and traffic at night
  Luotettavuuden lisääminen älykkään sähkönjakeluverkon automaation avulla

  Lisää luotettavuutta älykkään sähkönjakeluverkon automaation avulla

  Windmills and solar panels with sunset in background, solar energy, renewable energy, wind energy.

  Haasteet


  Kun uudet käytännöt ja älykkäät tekniikat tekevät sähköverkoista entistä monimutkaisempia, tehokkaiden automaatiojärjestelmien arvo korostuu. On tärkeää huomioida uusiutuvan energian käytön aiheuttama siirrettävän sähkön kysynnän ja vaihtelun kasvu, pienentää käyttökatkosten kestoa ja määrää sekä rajata niiden käyttäjien määrää, joita käyttökatkos koskee.
  • Ratkaisut

   Syöttöautomaation ohjaus- ja valvontaratkaisumme kattavat järjestelmät sähköenergian mittaus- ja valvontalaitteista älykkäisiin sähkönsyötön pääteyksiköihin. Niiden ansiosta käyttäjät voivat helpommin paikantaa viat käyttökatkoksissa tai siirtyä käyttämään itsekorjautuvia, älykkäitä sähköverkkoja. SAIDI ja SAIFI ovat keskeisiä tunnuslukuja kussakin ratkaisussa

  • Edut

   Oikealla sähkönjakelun syöttöautomaatioratkaisulla saavutetaan merkittäviä säästöjä:

   • SAIDI-arvo on merkittävästi pienempi, minkä ansiosta vikojen paikantaminen ja korjaaminen on jopa 20 kertaa nopeampaa.
   • Skaalautuva ja joustava integrointi pohjautuu asiakkaan investointeihin ja vaatimuksiin.
   • Käyttö- ja pääomakustannukset ovat jopa 30 prosenttia pienemmät.
  • Miksi Schneider Electric?

   Pitkällinen kokemus syöttöautomaatiojärjestelmistä:

   • Laaja valikoima ratkaisuja perustason vianetsinnästä (FPI) itsekorjautuviin sähköverkkoihin (FRTU).
   • Helppokäyttöisten FPI- ja FRTU-laitteiden määrittäminen, ylläpito, asennus ja koulutus ovat kustannustehokkaita.
   • Tarjoamme kokonaisvaltaisia jakeluratkaisuja, kuten integroinnin jakelun hallintajärjestelmiin ja keskijännitesähköverkon laitteisiin.
  energiatehokkuuden ja energianhallintajärjestelmän ohjauskeskus

  Älykäs, integroitu muuntamoautomaatio

  Edut

  • asentaja ilmajohdon pylvään alla

   Vianetsintä on nopeampaa myös perinteisissä sähköverkoissa ja integrointikin onnistuu tarvittaessa

  • auton ajovalot heijastuvat leveästä tiestä, liikenne

   Sähkönjakelun palauttaminen on nopeampaa ja käyttökatkokset ovat keskimäärin 50 % lyhyempiä – ne voivat korjautua itsestään jopa 30 sekunnissa

  • ilmajohdon pylväs

   Skaalautuva ja joustava ratkaisu muuttuviin tarpeisiin

  • ÄLYKKÄÄN SÄHKÖNJAKELUVERKON AUTOMATISOINTI
   Standardoitu tuotevalikoima, joka on kehitetty SAIDI- ja SAIFI-arvojen pienentämiseen
  • teollisuusohjelmisto, mies koskettamassa näyttöä, jossa näkyy rakennepiirustuksia

   SCADA-järjestelmiä voi käyttää erillisinä järjestelminä tai ne voi integroida nykyisiin järjestelmiin

  • Schneider Electricin työntekijä tutkimassa energianhallintajärjestelmän tietoja kirjoitusalustalta

   Käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat jopa 30 % pienemmät