• Male business man using cellphone near an electrical distribution tower.

  Keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistot ja muuntamot

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    2SIS-tekniikka keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistoissa

    Sähkön saatavuus on erittäin tärkeää keskijännitesähköverkoissa, jotta älykäs sähköverkko toimisi tehokkaasti. Keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistot ovat tärkeitä, ja niiden on usein kestettävä vaativiakin olosuhteita. Tämän vuoksi on valittava sopivat tekniikat, jotta laitteiston sisäisten valokaarien todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni. Shielded Solid Insulation -eristetty kytkinlaitteisto (2SIS) täyttää nämä tarpeet. Lue lisää 2SIS-tekniikan hyödyntämisestä keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistoissa
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Miltä keskijänniteverkon kytkinlaitteistot näyttävät tulevaisuudessa?

    Älykkäiden sähköverkkojen kehityksen myötä keskijännitesähköverkon laitteiden on myös oltava älykkäämpiä. Tässä artikkelissa luodaan katsaus erityyppisiin keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistoihin ja tarkastellaan, miten tulevaisuuden keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistot pystyvät vastaamaan älykkäiden sähköverkkojen asettamiin haasteisiin. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Käyttömekanismin tyypin vaikutus keskijännitesähköverkon alipainekatkaisimien luotettavuuteen

    Katkaisin on ensiarvoisen tärkeä sähköturvallisuuslaite, jonka tehtävä on taata luotettava oikosulkuvirran katkaisu sähköverkon vikatilanteissa. Sen käyttömekanismi on olennainen osa, joka vaikuttaa suoraan sekä katkaisimen luotettavuuteen että hintaan ja kokoon. Tässä artikkelissa kuvaillaan keskijännitesähköverkon alipainekatkaisimien käyttömekanismien eli solenoidi-, jousi- ja kestomagneettikäyttöisten katkaisimien toimintaperiaatteet. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistot syövyttävissä ympäristöissä: haasteet ja ratkaisut

    Kytkinlaitteistojen komponentit koostuvat erilaisista metalleista ja pintakäsittelyaineista, jotka ovat alttiita korroosiolle. Korroosionopeuteen vaikuttavat erilaiset kaasut, huurut ja hiukkaset sekä niiden keskenään, ympäröivän ilman kanssa muodostamat yhdisteet. Tämä artikkeli sisältää lyhyen yleiskuvauksen haastavista ympäristöolosuhteista. Siinä tarkastellaan olosuhteiden optimaalista hallintaa ja niiden vaikutusta keskijännitesähköverkon kytkinlaitteistoissa yleisimmin käytettyihin metalleihin ja pintakäsittelyaineisiin. Lue lisää