• Default Alternative Text
  Tuotannon ennustaminen ja ohjaus. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen.

  Sähkönjakelun hallintajärjestelmä (PCS)

  Tuotannon ennustaminen ja ohjaus. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen.

  Wind turbines out in a wide open hilly green landscape, wind energy, energy efficiency.

  Haasteet

  Sähkölaitoksilla on monenlaisia haasteita: rajallinen tuotantokapasiteetti kasvavaan kysyntään vastaamiseksi, luotettavuuden parantamista ja hiilidioksidipäästöjen alentamista koskevat lakisääteiset ja asiakkaiden taholta tulevat vaatimukset sekä lisääntyvä hajautetun uusiutuvan tuotannon ja energian varastoinnin käyttöönotto. Näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan kattava sähköntuotannon ennakointi-, valvonta- ja ohjausjärjestelmä.
  • Ratkaisu

   Schneider Electricin sähkönjakelun hallintajärjestelmä (PCS) sisältää toiminnot automaattista tuotannon ohjausta, kuormituksen ennakointia, uusiutuvan energian tuotannon ennustamista, optimaalista tuotannon jakoa, vaihtotapahtumien ajastusta, ajojärjestystä ja virranjakelua varten.
  • Edut

   • Tukee taloudellista tuotantoa käytettäessä vaihtelevasti saatavaa uusiutuvaa energiaa 
   • Auttaa tasapainottamaan kuormituksen ja tuotannon parhaalla mahdollisella tavalla 
   • Mahdollistaa reservin optimoinnin ja kysyntäjoustovaihtoehtojen hallinnan
  • Edut

   • Perusteellinen ja hyväksi havaittu tietämys täysimittaisista laitostoiminnoista ja ohjauksesta 
   • Edistyksellinen ennustus, valvonta, ohjaus ja optimointi 
   • Vahva integrointi SCADA-, DRMS- ja sääennustejärjestelmiin
  Xl maaseutua, jossa voimajohtoja, sähkönjakelu, sähkölaitokset.

  Muita älykkään sähköverkon ratkaisuja

  PCS-ratkaisumme edustaa ennustus- ja tuotannonohjaustekniikan evoluutiota integroitumalla SCADA- ja sääennustejärjestelmiin. PCS helpottaa perinteisten virrantuotantoresurssien, hajautetun tuotannon ja kysyntäpuolen resurssien ajoittamisen ja työnjohdon optimointia, mikä mahdollistaa tahattomien vaihtojen paremman hallinnan ja alhaisemman riippuvuuden ulkoisesta tuotannosta.

  Edut

  • Käyttäjiä voimalaitoksen valvomossa setvimässä teknisiä ongelmia, kestävän kehityksen raportointi.
    
   • Paranna virransyötön luotettavuutta estämällä taajuuteen ja tehovirtaukseen liittyvät häiriöt 
   • Tasoita virran kysyntä- ja tuotantopiikkejä
  • Aurinkopaneeleja yläviistosta nähtynä, aurinko paistaa taustalla, aurinkoenergia, uusiutuva energia.
    
   • Minimoi sähkövoiman tuotantokustannukset 
   • Minimoi sähköjärjestelmän käyttökustannukset
  • Sähköasema, sähkönjakelu, sähkönjakelun hallinta.
    
   • Optimoi reservien käyttö 
   • Pidennä laitteiden käyttöikää
  • Pelto, jolla tuuliturbiineja
    
   • Lisää toimintojen tehokkuutta lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelun avulla
   • Saavuta taloudellisempi ja kestävämpi energiahuoltoportfolio