• Premature baby in incubator, healthcare solutions

  Terveydenhuollon älykäs turvallisuusjärjestelmä

  A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.

  Haasteet

  Hoitohenkilöstöön kohdistuva väkivalta, turvallisuusuhkat sekä lääke- ja omaisuusvarkaudet ovat sairaaloiden uhkia. Maailman terveysjärjestön WHO raportin mukaan joka kymmenennelle potilaalle koituu vahinkoa hoidon yhteydessä parhaissakin sairaaloissa.

  Integroitu turvallisuus

  Vaihtoehtoinen oletusteksti
  • Ratkaisut

   Älykkään turvallisuusjärjestelmän avulla sairaalat voivat suojella ihmisiä ja omaisuuttaan, vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja lisätä turvallisuuden tunnetta.

  • Arvolupaus

   • Paranna potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta integroidulla kulunvalvonta-, videovalvonta- ja henkilöstön hätätilannejärjestelmällä. 
   • Suojele potilaita ja sairaalan omaisuutta reaaliaikaisilla paikannusjärjestelmillä.
  • Vahvuutemme

   • Avoimet alustat ja yhteensopivuus aiempien versioiden kanssa helpottavat tulevia integrointeja.
   • Saumaton integrointi parhaiden muiden valmistajien järjestelmien kanssa.
   • Helppokäyttöiset liittymät parantavat tuottavuutta.
  Vauvoja vastasyntyneiden osastolla, sairaalan hallintajärjestelmä, terveydenhuollon ratkaisut

  Lue lisää terveydenhuollon valvontasovelluksista

  Sairaalan potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden on voitava luottaa sairaalaympäristön turvallisuuteen. Terveydenhuoltolaitosta ja sen omaisuutta on suojeltava. 

  Sairaaloihin kohdistuu nykyään entistä enemmän väkivallan ja rikollisuuden uhkia. Pidentyneet jonotusajat, työpaikkaväkivalta ja mahdolliset lääkevarkaudet lisäävät riskejä.

  Kyseisiä riskejä voidaan pienentää järjestelmällä, johon on integroitu videovalvonta, kulunvalvonta sekä potilaiden, henkilökunnan ja omaisuuden sijainnin hallintajärjestelmiä. Näiden ratkaisujen avulla voidaan tutkia, analysoida ja merkitä epäilyttävää toimintaa niin, että mahdollisiin uhkiin voidaan reagoida ennen kuin niistä tulee ongelmia.

  Edut

  • vastasyntyneitä synnytysosastolla, terveydenhuollon ratkaisut

   Suojelee potilaita ja varmentaa vastasyntyneiden turvallisuutta.

  • Tyytyväisten lääkäreiden ja sairaanhoitajien ryhmä, terveydenhuollon ratkaisut.

   Suojelee henkilökuntaa väkivallalta.

  • henkilö näyttää ID-tunnusta sisäänkäynnillä, rakennusautomaatio, turvajärjestelmä

   Tehostaa kulunvalvontaa.

  • Farmaseutti avaa lääkekaapin, turvallisuustuotteet, terveydenhuollon ratkaisut

   Estää lääkevarkauksia.

  • Lääkäri ja sairaanhoitaja käyttävät yhdessä tablettia, terveydenhuollon ratkaisut, sairaalan hallintajärjestelmä

   Estää laitteiden varkauksia sekä parantaa henkilöstön tehokkuutta ja potilastyytyväisyyttä.