• Default Alternative Text

  Kenttähenkilöstö

  Engineer in factory with clipboard

  Kunnossapito-, turvallisuus- ja ympäristötyön automatisointi

  Laiteviat, onnettomuudet ja ympäristöhaitat saattavat johtua siitä, että mittalaitteilla varustamattomien laitteiden ongelmia ei huomata ajoissa tai ne jäävät havaitsematta silmämääräisten tarkastusten aikana.
  • Ratkaisut

   Mobile Workforce and Decision Support System on määritettävä ohjelmistoratkaisu sekä kestävä ja kannettava laitteistoratkaisu, joka helpottaa työnkulkua, tietojen keruuta ja yleistä tehtävien hallintaa tehtaan toiminnassa, ylläpidon hallinnassa, tuotannon seurannassa ja vaatimustenmukaisuudessa.
  • Arvolupaus

   Tarkastuskierrosten automatisointi ja vaatimusten tarkka noudattaminen yrityksen standardien ja säädösten mukaisesti turva-, kunnossapito- ja ympäristötarkastuksissa.
  • Vahvuutemme

   • Asianmukainen ja täysin automaattinen integrointi ylätason ohjelmiston (kuten toiminnanohjausjärjestelmän) kanssa
   • Aikaleimat 
   • Käynnistää erityisten toimintojen integroinnin mittalaitteiden kanssa (esim. infrapunalämpömittari) 
   • Viivakoodien ja RFID-tunnisteiden integrointi
   • Edistykselliset toiminnot

  Edut

  • Insinöörit terässulattamon valvomossa, teollisuusautomaatio, turvatuotteet


   Lisää mahdollisuuksia henkilöstölle

  • Terästeollisuuden työntekijä työskentelee avonaisen, sähkötoimisen sulatusuunin parissa teollisessa sulattamossa, teollisuusautomaatio, mineraalien käsittely


   Hyödynnä standardointia ja paranna jäljitettävyyttä

  • Sulan teräksen kaato masuunista, mineraalien käsittely, tuotannon toteutusjärjestelmä


   Vähennä inhimillisiä virheitä