• Default Alternative Text

  Keskitetty kiinteistönhallinta

  Rear view of stock trader with hands on head looking at multiple computer screens

  Haasteet

  Kasvavat energia- ja työvoimakustannukset. Monimutkaiset kiinteistöjärjestelmät ja reaaliaikaisten tietojen puute. Henkilöstön riittämätön koulutus. Ikääntyvä infrastruktuuri ja erilliset järjestelmät.
  • Ratkaisut

   Schneider Electricin keskitetty kiinteistönhallintaratkaisu yhdistää kaupungin erilaiset ohjaus- ja mittausjärjestelmät yhdeksi käyttöliittymäksi, jonka kautta energiasta vastaavat tahot ja energialaitosten käyttäjät saavat kaupunginlaajuisen näkymän kiinteistöistä.

  • Arvolupaus

   Kaupungin kaikkien toimintojen energiatehokkuutta voidaan parantaa, kun pystytään kehittämään standardoituja analyysejä ja ohjaamaan mittaustietoja.

  • Vahvuutemme

   • Erillisten kiinteistöjärjestelmien avoin alusta.
   • Keskitetty hallinta optimoi kiinteistöjärjestelmän toimintaa.
   • Mitattavat tulokset ja raportit toiminnan suorituskykymittareiden seurantaan.

  Edut

  • Arvopaperikauppias katselee näyttöjä, pankki- ja rahoitusala, suurten data-aineistojen analysointi

   Kiinteistön kaikkien järjestelmien keskitetty hallinta yhdessä helppokäyttöisessä, integroidussa ja tehokkaassa ympäristössä.

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

   Palkitun HMI-ohjelmiston avulla standardoitujen sovellusten luonti ja käyttöönotto sujuvat nopeasti.

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

   Energiankäyttöä koskevan käsittelemättömän datan muuttaminen käyttökelpoiseksi tiedoksi helpottaa kaupungin energiankäytön hallintaa.

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

   Edistyksellinen työnkulun hallinta helpottaa töiden suorittamista ja seurantaa.

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

   Monipuolinen kiinteistönhallintajärjestelmä auttaa optimoimaan kiinteistöpääomaa ja henkilöresursseja.

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

   Markkinoiden johtava automatisoitu vianmääritys tuo jatkuvaa energiansäästöä ja tehostaa toimintaa.