• Default Alternative Text

  Miksi älykäs kaupunki?

  Default Alternative Text

  Haasteet

  Kaupungit eri puolilla maailmaa ovat suurten haasteiden edessä alueesta riippumatta. Väestönkasvu, hätätilanteisiin reagointi ja ikääntyvä infrastruktuuri ovat muutamia esimerkkejä siitä, miksi julkishallinnon on löydettävä ongelmiin innovatiivisia ratkaisutapoja kustannuspaineidenkin alla.
  • Ratkaisut

   Tehokas kaupunki tarvitsee tuottavuuden parantamiseen toimintojen optimointia, integrointia ja investointien priorisointia. Tällöin yhteisön elämänlaatu paranee, kun sen toiminta on kestävän kehityksen mukaista ja ympäristökuormitus vähenee.

  • Arvolupaus

   Alle 40 vuoden kuluttua 70 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkikeskuksista voidaan tehdä tehokkaita, viihtyisiä ja ympäristöystävällisiä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, kun tähän osallistuvat kaupungin lisäksi asukkaat ja yritykset.

  • Vahvuutemme

   Viiden askeleen menetelmä:

   1. Visio: tavoitteen asettaminen ja suunnittelu

   2. Ratkaisut: tehokkuutta parantava tekniikka

   3. Integrointi: tietotekniikan ja operatiivisten järjestelmien yhdistäminen

   4. Innovaatio: liiketoimintamallin laatiminen

   5. Yhteistyö: kansainvälisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa

  Pilvenpiirtäjien rakennustyömaalla

  Älykkäiden kaupunkien kulmakivi: tehokkuus

  Edut

  • Metsänäkymä, kestävän kehityksen raportit, ympäristö
   • Jopa 30 prosentin energiansäästöt.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
   • Jopa 20 prosenttia vähemmän vedenhukkaa.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
   • Jopa 30 prosenttia vähemmän katurikollisuutta valvontakameroiden ansiosta.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
   • Jopa 20 prosentin vähennys liikenteen aiheuttamiin viivästyksiin ja matkustusaikoihin.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
   • Lisää turvallisuutta ja elämänlaatua.