• Default Alternative Text
  Älykkäät vesihuoltoratkaisut vastaavat vesihuoltoalan haasteisiin

  Älykkäät vesihuoltoratkaisut

  Älykkäät vesihuoltoratkaisut vastaavat vesihuoltoalan haasteisiin

  Kahden ison putken välisestä liitoksesta vuotaa vettä, vedenkäsittely.

  Haasteet

  – Ikääntyvän infrastruktuurin tehokas modernisointi – Vähennä energiasta ja tiukentuvasta lainsäädännöstä aiheutuvia haittoja – Ratkaise kustannusten ja rahoituksen väliset ristiriidat – Parempi hätätilanteiden sieto ja reagointi niihin – Ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistaminen
  Vaihtoehtoinen oletusteksti

  Älykkäät vesihuoltoratkaisut

  Paranna vesilaitoksen tehokkuutta ja luotettavuutta ja pidennä sen käyttöikää