• Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.

  Integroidut älykkäät kiinteistöt

  Hyödynnä integrointia säästöjen ja tehokkuuden lisäämisessä

  Henkilö hoitamassa datakeskuksen hallintatehtäviä palvelinhuoneessa, datakeskuspalvelut, datakeskuksen toiminta.

  Haasteet

  Energiakustannukset heittelehtivät. Budjetit kutistuvat. Uhkat kasvavat. Kiinteistöjen ympäristöä ja hiilidioksidipäästöjä koskeva lainsäädäntö kiristyy. Juuri nyt energiatehokkuus ja kattavat turvaratkaisut ovat erityisen tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta. 

  Arvolupaus

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Enemmän tulosta pienemmillä ympäristövaikutuksilla Useiden järjestelmien koordinoitu toiminta voi säästää energiakustannuksia 15−30 prosenttia. Integroidut älykkäiden kiinteistöjen ratkaisumme parantavat yrityksen arvoa, vuokrausarvoa ja kiinteistön käyttäjien tuottavuutta.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Turvallisuustarpeet muuttuvat. Täysin integroidut älykkäät kiinteistöt varmistavat ihmisten turvallisuuden sekä suojaavat fyysistä ja aineetonta omaisuutta. Integroimme turvajärjestelmät kiinteistön- ja energianhallintajärjestelmiin. Tuloksena saadaan parasta tehokkuutta ja turvallisuutta.