• Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Edistyksellinen, skaalautuva nosturin ohjaus suuren riskin ympäristöissä