• Default Alternative Text

  Turvamoduuli / koodattu magneettikytkin / servokäyttö / luokka 3, PL-taso e, SIL-taso 3 / pysäytysluokka 1

  Vaihtoehtoinen oletusteksti

  Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

  Suunniteltavassa koneessa on riskianalyysin mukaan oltava turvaominaisuutena suojalaitteiden valvontaratkaisu, jonka pitää vastata PL-tasoa d EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-tasoa 2 EN/IEC 62061 -standardin mukaan sekä turvallisuussäädöksiä ja CE-hyväksyntään liittyviä standardeja. Aikaa vieviä valinta- ja dokumentointiprosesseja on myös pystyttävä nopeuttamaan. Markkinoille tuontia voidaan nopeuttaa ja osaluettelon laadinnan tuottavuutta parantaa hyödyntämällä lisäksi turvaketjun kytkentäkaavioita ja luotettavuuslaskelmia.

  Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

  Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

   • Turvamoduuliin yhdistetty suojalaitteiden valvontaratkaisu varmistaa koneturvallisuuden tehokkaasti. Perinteinen Preventa XPSAV -turvamoduuli mahdollistaa suojapiirin muodostamisen.
   • Mukana toimitettavia asiakirjoja ovat: piirikaavio, kytkentäkaavio, käyttötarkoitusseloste ja turvallisuuteen liittyvät luotettavuuslaskelmat. Turvaketjuratkaisu tukee turvallisuusarkkitehtuurien muodostamista suojalaitteiden valvontaan suunnitellun luokan 3 arkkitehtuurin avulla (PL-taso e EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-taso 3 EN/IEC 62061 -standardin mukaan).
   • Suojalaitteen liikuttaminen käynnistää pysäytystoiminnon, jonka tarkoituksena on suojata pääsy vaaralliselle alueelle. Prosessointimoduuli tunnistaa, kun koodatut magneettikytkimet havaitsevat suojalaitteen avautumisen, jolloin pysäytysluokan 1 hätäpysäytys laukeaa hidastaen käytön liikettä. Viiveen jälkeen käytön vääntömomentin pysäytyksen (STO) syöttöihin kytketyt turvalähdöt (pysäytysluokka 1 EN/IEC 60204-1 -standardin mukaan) kytkeytyvät pois toiminnasta.
  • Arvolupaus

   Turvaketjuratkaisut tarjoavat mallin, jonka perusteella jokainen konetta koskeva turvaominaisuus valitaan. Turvaketjuratkaisujen hyödyntäminen vähentää turvaominaisuuden suunnitteluun käytettävää aikaa ja auttaa täyttämään riskianalyysissä esitetyt vaatimukset. Turvaketjuratkaisua voi mukauttaa koneeseen sopivilla tuotteilla. Mukautettua ratkaisua voidaan käyttää uutena mallina koneen turvaominaisuuksien suunnittelussa, mikä parantaa tehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä. Jokaiseen turvaketjuratkaisuun sisältyvät:
   • arkkitehtuurin ja turvaketjun kuvaus
   • kytkentäkaavio
   • laskelmien selitykset
   • laskelmien tulokset
   • TÜV-sertifikaatti
   • Sistema-projektitiedosto.
  • Vahvuutemme

   Turvaketjuratkaisut on suunniteltu yksinkertaistamaan koneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöönottoa. Jokaista konetta koskevaa turvaominaisuutta varten on CE-merkintää edellyttäville asiakkaille olemassa valmiita tai muokattavia ratkaisuja.