• Default Alternative Text

  Turvamoduuli / turvamatto / kontaktori / luokka 3, PL-taso d, SIL-taso 2 / pysäytysluokka 0

  Vaihtoehtoinen oletusteksti

  Yrityksesi haasteet

  Suunniteltavassa koneessa on riskianalyysin mukaan oltava turvaominaisuutena aluevalvonta, jonka pitää vastata PL-tasoa d EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-tasoa 2 EN/IEC 62061 -standardin mukaan sekä turvallisuussäädöksiä ja CE-hyväksyntään liittyviä standardeja. Aikaa vieviä valinta- ja dokumentointiprosesseja on myös pystyttävä nopeuttamaan. Jotta voidaan lyhentää aikaa, joka kuluu koneen saamisessa markkinoille, ja parantaa tuottavuutta osaluetteloa laadittaessa, tarvitaan lisäksi kytkentäkaavioita ja luotettavuuslaskelmia turvaketjusta.

  Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

  Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

   • Turvamoduuliin yhdistetty aluevalvontaratkaisu parantaa koneturvallisuutta tehokkaasti. Perinteinen Preventa XPSAK -turvamoduuli mahdollistaa suojapiirin muodostamisen.
   • Mukana toimitettavia asiakirjoja ovat: piirikaavio, kytkentäkaavio, käyttötarkoitusseloste ja turvallisuuteen liittyvät luotettavuuslaskelmat. Turvaketjuratkaisu tukee turvallisuusarkkitehtuurien muodostamista aluevalvontaan suunnitellun luokan 3 arkkitehtuurin avulla (PL-taso d EN ISO 13849-1 -standardin ja SIL-taso 2 EN IEC 62061 -standardin mukaan).
   • Hätäpysäyttimen käyttö tai turvamatolle astuminen käynnistää pysäytystoiminnon, jonka tarkoituksena on suojata pääsy vaaralliselle alueelle. Prosessointimoduuli tunnistaa, kun matolle astutaan, ja kytkee turvamoduulin lähdöt pois toiminnasta (pysäytysluokka 0 EN IEC 60204-1 -standardin mukaan). Tämä katkaisee virransyötön moottoriin kontaktorien K1 ja K2 kautta. Moottori käy joutokäyntiä, kunnes se pysähtyy.
  • Arvolupaus

   Turvaketjuratkaisut tarjoavat mallin, jonka perusteella jokainen konetta koskeva turvaominaisuus valitaan. Turvaketjuratkaisujen hyödyntäminen vähentää turvaominaisuuden suunnitteluun käytettävää aikaa ja auttaa täyttämään riskianalyysissä esitetyt vaatimukset. Turvaketjuratkaisuja voi mukauttaa koneeseen sopivilla tuotteilla. Mukautettua ratkaisua voidaan käyttää uutena mallina koneen turvaominaisuuksien suunnittelussa, mikä parantaa tehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä. Jokaiseen turvaketjuratkaisuun sisältyvät:
   • kuvaus arkkitehtuurista ja turvaketjusta
   • kytkentäkaavio
   • laskelmien selitykset
   • laskelmien tulokset
   • TÜV-sertifikaatti
   • Sistema-projektitiedosto.
  • Vahvuutemme

   Turvaketjuratkaisut on suunniteltu vähentämään koneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöönoton monimutkaisuutta. Jokaista konetta koskevaa turvaominaisuutta varten on CE-merkintää edellyttäville asiakkaille olemassa valmiita tai muokattavia ratkaisuja.