• View of hospital sign in front of the smart building, hospitals, Architect of efficiency.

  Energian saatavuus terveydenhuollossa

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Improve patient safety through improved power availability and reliability

    Sairaaloiden hoitotyössä palvelun laatu ja jatkuvuus ovat avainasemassa. Sähköhäiriöillä voi olla vakavia seurauksia terveydelle, taloudelle, tekniikalle, ympäristölle ja sairaalan maineelle. Siksi toimintavarman sähkönjakelujärjestelmän rakentaminen ja ylläpito on erityisen tärkeää. Tässä julkaisussa esitetään, kuinka arkkitehtuurin, palveluiden ja osien välinen tasapaino voi olla ihanteellinen ratkaisu luotettavaan sähkönjakeluun.

    Lisätietoja
   • Read more about Schneider Electric solutions

    How unreliable power affects the business value of a hospital

    Sairaaloiden sähkönjakelujärjestelmiltä vaaditaan erityisen vankkaa luotettavuutta. Elintoimintoja tukevat järjestelmät ja tärkeä infrastruktuuri, kuten LVIJ-järjestelmät, tietoliikenne, potilastietojen hallinta ja turvallisuus, ovat kriittisiä järjestelmiä, joiden yhteys ei saa katketa sähköhäiriöiden aikana. Tätä julkaisua varten on haastateltu talouspäälliköitä ja laitosten johtajia Yhdysvalloissa. He osallistuivat myös kyselytutkimukseen. Julkaisussa pohditaan järjestelmien ja potilasturvallisuuden suhdetta ja arvioidaan sähkökatkon riskiä sekä sen taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi julkaisussa annetaan näiden riskien pienentämistä koskevia suosituksia.

    Lisätietoja