Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Default Alternative Text

   Tietosuoja- ja evästekäytäntö

  Schneider Electricin tietosuojalausunto

  1. Schneider Electric on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi.

  Schneider Electric on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Kehotamme sinua lukemaan tämän tietosuojalausunnon.

  Tässä tietosuojalausunnossa kerromme yksityisyyden suojaa koskevista käytännöistämme ja siitä, miten keräämme henkilötietojasi verkossa ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tämä tietosuojalausunto on saatavilla helposti kotisivuiltamme ja Schneider Electricin jokaisen verkkosivun alareunasta.

  Schneider Electric tukee vahvasti yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia perusoikeuksia ja kansallisten ja kansainvälisten yksityisyyden suojaa koskevien lakien noudattamista.
   
  Schneider Electric on sitoutunut oikeudellisten ja eettisten periaatteidensa (”vastuullisuusperiaatteemme”) mukaisesti säilyttämään kaikki henkilötiedot luottamuksellisina ja rajoittamaan tiukasti näiden tietojen luovuttamista paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
   
  Schneider Electric on laatinut tämän tietosuojalausunnon ulkoiseksi julkaisuksi yksityisyyden suojaa koskevista konsernin sisäisistä säännöistä (”BCR”), jotka Euroopan unionin tietosuojaviranomaiset hyväksyivät marraskuussa 2012.

  Schneider Electricin yksityisyyden suojaa koskevissa konsernin sisäisissä säännöissä huomioidaan ja noudatetaan EU:n direktiivin 95/46/EY tärkeimpiä periaatteita, sillä päätoimipaikkamme sijaitsee Euroopan unionissa.

  Yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjämme sovelletaan kaikissa osakkuusyhtiöissämme henkilötietojen keruuseen, käsittelyyn, käyttöön, levittämiseen, siirtämiseen ja tallentamiseen. Niissä on määrätty kaikkia yksikköjämme kaikissa maissa koskevia yhteisiä sääntöjä. Näiden sääntöjen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen henkilötietojen suoja Schneider Electricin sisällä.

  2. Tämän tietosuojalausunnon soveltamisala

  Schneider Electric on maailmanlaajuinen yhtiö, johon kuuluu rajat ylittäviä oikeushenkilöitä, liiketoimintaprosesseja, hallintorakenteita ja teknisiä järjestelmiä. Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan kaikkiin Schneider Electricin ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden omistamiin verkkosivustoihin, verkkoalueisiin, palveluihin, sovelluksiin ja tuotteisiin (”Schneider Electricin sivustot ja palvelut”), lukuun ottamatta tilanteita, joissa jonkin tietyn Schneider Electricin ohjelman, tuotteen tai palvelun oma tietosuojakäytäntö tai ‑lausunto voi korvata tämän tietosuojakäytännön tai täydentää sitä. Tämä tietosuojakäytäntö sitoo kaikkia Schneider Electricin tytäryhtiöitä ja työntekijöitä.

  3. Kuinka käsittelemme henkilötietojasi?

  Schneider Electric kunnioittaa jokaisen henkilön, työntekijän, hakijan ja asiakkaan yksityisyyttä koskevia oikeuksia ja etuja. Schneider Electricin tytäryhtiöt noudattavat henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä seuraavia periaatteita:

  1. Henkilötietojasi kerätään oikeudenmukaisella ja laillisella tavalla.

  2. Henkilötietojasi kerätään määriteltyjä ja perusteltuja tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä edelleen näiden tarkoitusten kanssa ristiriidassa olevilla tavoilla.

  3. Sinulta kerätään henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä ja kohtuullisia niihin tarkoituksiin nähden, joita varten näitä tietoja kerätään ja käytetään.  Voimme saattaa tiedon tunnistamattomiksi, jos se on kohtuullisesti toteutettavissa ja tarkoituksenmukaista, riippuen tietojen luonteesta ja suunniteltuihin käyttötarkoituksiin liittyvistä riskeistä.

  4. Henkilötietosi säilytetään paikkansa pitävinä ja saatamme ne tarvittaessa ajan tasalle. Ryhdymme kohtuullisiin ponnisteluihin paikkansa pitämättömien ja puutteellisten tietojen oikaisemiseksi tai poistamiseksi.

  5. Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen keräämisen ja käsittelyn syynä olleisiin tarkoituksiin nähden.

  6. Henkilötietojasi käsitellään yksilöiden lainmukaisten oikeuksien mukaisesti.

  7. Ryhdymme asianmukaisiin teknisiin, fyysisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, jotta voimme estää henkilötietojen luvattoman käytön, laittoman käsittelyn sekä luvattoman tai vahingossa tapahtuvan häviämisen, poistamisen ja vahingoittumisen.

  8. Henkilötietojasi käsitellään seuraavan oikeusperustan pohjalta:
  – olet antanut meille yksiselitteisesti suostumuksesi, tai
  – käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osallisena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tai
  – käsittely on tarpeen Schneider Electricin laillisen velvoitteen noudattamiseksi, tai
  – käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi, tai
  – käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle tiedot luovutetaan, tai
  – käsittely on tarpeen Schneider Electricin tai tiedot saavan sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi, paitsi milloin tämän intressin syrjäyttävät rekisteröidyn suojaa tarvitsevat intressit ja perusoikeudet ja ‑vapaudet.

  Kaikki Schneider Electricin yksiköt varmistavat, että näitä periaatteita noudatetaan.

  4. Miksi keräämme henkilötietojasi?

  Keräämme tietoja ensisijaisesti siksi, että voisimme tarjota asiakkaillemme ja muille käyttäjille parempaa palvelua ja sujuvan, tehokkaan ja henkilökohtaisen käyttökokemuksen sivustoillamme. Jos esimerkiksi ostat tuotteita tai pyydät tietoja sivustojen välityksellä, käytämme henkilötietojasi tilauksesi suorittamista tai pyytämiesi tietojen toimittamista varten.

  Schneider Electric voi kerätä henkilötietojasi useiden erilaisten toimintojen suorittamista varten. Niitä ovat esimerkiksi

  •  tuote- ja palvelutilaukset, aktivoinnit ja rekisteröinnit
  •  profiilin luominen
  •  tietopyynnöt
  •  markkinointi ja tilaustuki
  •  kilpailuvastaukset ja osallistuminen kyselyihin
  •  työhakemukset.

  5. Mitä tietoja kerätään?

  Schneider Electric kerää ja käyttää henkilötietojasi, jotta se voisi palvella sinua paremmin ja tarjota sinulle henkilökohtaisemman käyttö- ja viestintäkokemuksen Schneider Electricin kanssa. Tällainen tietojen keruu toteutetaan tarvittavien ilmoitusten ja suostumusten ja tarvittaessa tietosuojaviranomaisilta haettavien lupien mukaisesti.

  Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti henkilönumeron taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

  Tämä tietosuojalausunto ei koske henkilötietoja, jotka on saatettu tunnistamattomiksi tai joiden osalta on käytetty salanimiä. Tiedot on saatettu nimettömiksi, jos yksilöt eivät ole enää tunnistettavissa tai jos he ovat tunnistettavissa vain ajallisesti, rahallisesti tai työvoimallisesti kohtuuttomilla kustannuksilla. Salanimien käytössä on kyse nimien tai muiden tunnistetietojen korvaamisesta tiedoilla, joiden vuoksi yksilöt eivät ole enää tunnistettavissa tai jotka tekevät ainakin tunnistamisesta huomattavasti vaikeampaa. Jos tunnistamattomiksi saatetut tiedot eivät ole enää tunnistamattomia (eli jos yksilöt ovat taas tunnistettavissa) tai jos salanimiä käytettäessä salanimet mahdollistavat yksilöiden tunnistamisen, sovelletaan uudelleen tätä tietosuojalausuntoa.

  Voit päättää aina itse, haluatko jakaa henkilötietojasi meille, mutta jos päätät olla jakamatta henkilötietojasi, pidätämme itsellämme oikeuden olla rekisteröimättä sinua käyttäjäksi tai olla tarjoamatta sinulle tuotteita tai palveluja.

  Voimme kerätä sinulta muun muassa seuraavanlaisia henkilötietoja:
  • nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite ja toimitusosoite
  • asiakkuuden tyyppi, työtehtävä, työnimike, hankintaviranomainen, hankinta-aika jne.
  • tuotteita ja palveluja koskevat asetukset, yhteydenpitoasetukset, koulutus- ja työllisyystiedot ja työhön liittyviä mielenkiinnon kohteita koskevat tiedot
  • Schneider Electricin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi (tarvittaessa)
  • luottokorttitiedot (tarvittaessa)
  • IP-osoite (katso evästeitä koskeva luku)

  Kuinka käytämme tietojasi?

  Keräämme ja käytämme tietoja monin eri tavoin, joita ovat muun muassa seuraavat:

  Selaaminen ja hakeminen: Keräämme tiettyjä henkilötietoja, kun vierailet sivustoilla tai napsautat tuotteitamme ja palvelujamme koskevia eri linkkejä. Keräämme näitä tietoja, jotta voimme parantaa verkkosivustomme käyttökokemustasi seuraavia vierailujasi varten (esim. maan valinta), tehostaa sivustojen toimintaa, kerätä laajasti demografisia tietoja, valvoa sivustojen käyttötasoa ja arvioida mainontamme tehokkuutta. (Katso evästeitä koskeva luku 8)

  Tilaaminen: Keräämme henkilötietoja, kun ostat tuotteitamme ja palvelujamme. Keräämme näitä tietoja, jotta voimme toimittaa tilauksesi, käsitellä maksusi ja ilmoittaa sinulle tilauksesi tilasta.

  Tekninen tuki: Voimme kerätä tiettyjä tietoja, kun pyydät teknistä tukea Schneider Electricin tuotteita varten. Näitä tietoja tarvitaan järjestelmiesi tunnistamista, tuotteiden asetusten ymmärtämistä, kysymystesi arvioimista ja ratkaisujen tarjoamista varten.

  Verkkokyselyt ja mielipidetutkimukset: Keräämme henkilötietoja asiakkailta, jotka vastaavat vapaaehtoisesti kyselyihin tai osallistuvat mielipidetutkimuksiin. Käytämme näitä tietoja tuotteidemme ja palvelujemme parantamista varten.

  Myynninedistämistoimet: Keräämme henkilötietojasi, kun osallistut myynninedistämiseen liittyvään ohjelmaan tai toimintoon. Käytämme näitä tietoja, jotta voimme hallinnoida kyseessä olevaa ohjelmaa tai toimintoa, lähettää sinulle myynninedistämiseen liittyviä sähköpostiviestejä, ilmoittaa voittajille ja julkistaa voittajien luettelon sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

  Uutiskirjeet ja myynninedistämiseen liittyvät sähköpostiviestit: Keräämme henkilötietoja, kun pyydät saada uutiskirjeitä, myynninedistämiseen liittyviä sähköpostiviestejä ja muita tietoja. Käytämme näitä tietoja pyytämiesi tietojen toimittamista varten.

  Yhteystiedot: Jos otat meihin yhteyttä, tallennamme lähettämäsi viestit ja kommentit, mukaan lukien henkilötiedot, sinua koskevaan tiedostoon. Käytämme näitä tietoja, jotta voimme palvella sinua paremmin, jos olet meihin uudelleen yhteydessä.

  Voimme säilyttää tietojasi kohtuullisen ajan edellä määriteltyjä tarkoituksia varten.

  Kuinka käytämme tietojasi markkinointia varten?

  Me (mukaan lukien konserniyrityksemme) voimme ja huolellisesti valitut kolmannet osapuolet voivat käyttää sinusta keräämiämme tietoja, jotta voimme ilmoittaa sinulle kirjeitse, faksilla, puhelimitse, tekstiviestillä ja sähköpostilla tarjouksista, uutisista ja uusista tuotteita, joiden uskomme kiinnostavan sinua.  Toimittamalla meille tietojasi hyväksyt, että sinuun voidaan olla yhteydessä tällä tavoin näitä tarkoituksia varten. Jos et halua saada meiltä markkinointiin liittyviä tietoja, ilmoita asiasta rekisteröinti- tai pyyntölomakkeen asiaankuuluvassa kohdassa.

  6. Mitä teemme henkilötiedoillasi?

  Jos toimitat meille henkilötietojasi joko suoraan tai jälleenmyyjän tai jonkin toisen liikekumppanin välityksellä,

  • emme myy tai vuokraa näitä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman lupaasi – mikäli kuitenkin suostut siihen, voimme käyttää yhteystietojasi, jotta voimme toimittaa sinulle tietoja, joiden uskomme olevan sinulle tarpeellisia tai hyödyllisiä, kuten (esimerkiksi) palvelujamme ja tuotteitamme koskevat uutiset ja käyttöehtoihin tehdyt muutokset
  • ryhdymme kaupallisesti kohtuullisiin varotoimenpiteisiin, joilla suojelemme tietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, muuttamisesta ja poistamiselta
  • emme käytä tai paljasta tietoja, lukuun ottamatta

  > sitä laajuutta, mikä on tarpeen tilaamiesi palvelujen tai tuotteiden toimittamiseksi, kuten (esimerkiksi) tietojen luovuttaminen kuljetusliikkeelle tilaamiesi tuotteiden toimittamista varten
  > muita tässä tietosuojakäytännössä kuvailtuja tapoja tai tapoja, joihin olet muutoin suostunut
  > tietojen käyttämistä tai luovuttamista kootusti muiden tietojen kanssa siten, että henkilöllisyyttäsi ei voida kohtuullisella tavalla selvittää (esimerkiksi kootut tilastot)
  > lainsäädännössä edellytettyjä tilanteita, kuten esimerkiksi haasteeseen tai etsintälupaan vastaaminen
  > ulkopuolisia tarkastajia, jotka ovat suostuneet säilyttämään tiedot luottamuksellisina
  > sitä laajuutta, mikä on tarpeen käyttöehtojen panemiseksi täytäntöön
  > sitä laajuutta, mikä on tarpeen Schneider Electricin, sen käyttäjien ja muiden toimijoiden oikeuksien, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemiseksi; tähän voivat sisältyä (esimerkiksi) tietojen vaihtaminen muiden organisaatioiden kanssa petoksilta suojautumista ja/tai riskien vähentämistä varten.

  7. Sisältösi

  Toimittamalla meille henkilötietojasi ja käyttämällä sivustoja hyväksyt, että käsittelemme henkilötietojasi ja arkaluontoisia henkilötietojasi edellä mainittuja tarkoituksia varten. Hyväksyt myös, että voimme siirtää tietojasi maihin tai lainkäyttöalueille, jotka eivät tarjoa EU:ta vastaavaa tietosuojan tasoa, mikäli tietojen siirtäminen on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Jos siirrämme tietoja, teemme tarvittaessa sopimuksen, jonka avulla varmistamme, että tietosi ovat turvassa. Jos toimitat meille tietoja toisesta henkilöstä, vahvistat, että he ovat nimittäneet sinut toimimaan puolestaan ja että he suostuvat henkilötietojensa ja myös arkaluontoisten henkilötietojensa käsittelyyn ja että olet ilmoittanut heille henkilöllisyytesi ja (edellä luetellut) tarkoitukset, joita varten heidän henkilötietojaan käsitellään.

  8. Evästeet

  Eväste on erittäin pienen tekstitiedoston muodossa oleva tiedonpätkä, joka asennetaan internetin käyttäjän kiintolevylle. Tämän tekstitiedoston luo verkkosivupalvelin, joka on käytännössä tietokone, jolla verkkosivusto toimii. Palvelin määrittelee evästeen sisältämät tiedot, ja palvelin voi käyttää evästettä aina, kun käyttäjä vierailee sivustolla. Evästettä voidaan ajatella käyttäjän henkilökorttina, joka kertoo verkkosivustolle, että käyttäjä on palannut sivustolle.
  (Lähde: www.AboutCookies.org)

  Evästeiden käyttö antaa meille mahdollisuuden tarjota sinulle tiettyjä toimintoja ja tarjoaa meille tietoja verkkosivustolla vierailuista. Voimme käyttää evästeitä myös sivustojemme käyttäjäystävällisyyden parantamiseen. Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet automaattisesti, mutta niiden hyväksyminen ei ole pakollista. Voit tavallisesti kieltää evästeiden hyväksymisen selaimesi asetuksista ja käyttää todennäköisesti siitä huolimatta suurinta osaa sivustojen toiminnoista.

  Jos haluat poistaa koneellasi jo olevat evästeet tai estää uusien evästeiden hyväksymisen, tutustu selaimesi valmistajan ohjeisiin napsauttamalla selaimesi valikosta kohdasta ”Apua”. Lisätietoja on saatavilla osoitteessawww.AboutCookies.org.

  Analytiikkaa koskeviin tarkoituksiin liittyvät kolmansien osapuolten evästeet

  Jotta voisimme tarjota sivustollamme vieraileville parempaa palvelua, mittaamme sivujen katselukertojen ja vierailukertojen määrän, vierailijoiden sivustollamme suorittamat eri toiminnot ja vierailijoiden maantieteellisen sijainnin sekä sen, kuinka monta kertaa vierailijat palaavat sivustollemme. Tätä tarkoitusta varten käytämme seuraavaa kahta verkkoanalytiikan ohjelmistotyökalua: Analyzer ja Google Analytics sekä Marketo Munchkin Cookie.

  Analyzer-tiedot (AT Internethttp://www.atinternet.com)

  AT Internetin osalta ”evästeitä” käytetään asiaankuuluvan ja yksityiskohtaisen tilastollisen tutkimuksen tekemiseksi. ”Evästettä” käytetään täydentämään JavaScript-tagia. ”Evästeiden” käytön ansiosta JavaScript-tagien analyyseja voidaan täsmentää, minkä lisäksi niiden avulla AT Internetin asiakkaat voivat tunnistaa vierailijat joka kerta, kun he vierailevat heidän sivustollaan. Nämä ”evästeet” tallentavat vain yhteen AT Internetin käyttäjätunnukseen liittyviä tietoja, eikä näitä tietoja käytetä missään tapauksessa henkilötietojen keräämiseen vierailijoilta.

  Kaikki saadut tulokset kootaan yhteen, ja ne ovat täysin tunnistamattomia. Tulokset tarjoavat tietoa siitä, miten internetin käyttäjät selaavat ja käyttävät AT Internetin asiakkaiden verkkosivustoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi vierailijoiden määrä, vierailukertojen määrä, verkkosivun katselukertojen määrä ja muut tiedot, jotka ovat tarpeen internetin käyttäjien mielenkiinnon kohteiden tehokasta mittausta varten. Näiden tulosten avulla voidaan parantaa myöhemmin tällaisten verkkosivustojen ergonomiaa ja sisältöä.

  Tarkista osoitteesta http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ käyttöoikeutesi, vastausoikeutesi ja tietojen poistamista koskeva oikeutesi.

  Google Analytics ‑tiedot

  Tämä verkkosivusto käyttää myös Google Analytics ‑työkalua, joka on Google Inc.:n (”Google”) tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää ”evästeitä”, jotka ovat tietokoneellesi asennettavia tekstitiedostoja, jotka auttavat verkkosivustoa analysoimaan sitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot verkkosivuston käytöstäsi lähetetään eteenpäin ja tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitseville Googlen palvelimille.

  Jos olet aktivoinut IP-osoitteen muuttamisen tunnistamattomaksi tällä verkkosivustolla, IP-osoitteesi katkaistaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai muiden Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen allekirjoittajamaiden alueella. Vain poikkeustapauksissa IP-osoite siirretään ensin kokonaisuudessaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja katkaistaan siellä. IP-osoitteen muuttaminen tunnistamattomaksi on aktivoitu tällä verkkosivustolla.

  Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi kokoamalla raportteja verkkosivuston käytöstä verkkosivustojen ylläpitäjille ja tarjoamalle niille muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

  Selaimesi Google Analyticsissa välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä mihinkään muihin Googlen hallussaan pitämiin tietoihin. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimestasi, mutta pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon, että jos kiellät evästeiden käytön, et voi ehkä käyttää tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit myös kieltää Google Analyticsia seuraamasta sinua tulevaisuudessa lataamalla ja asentamalla Google Analyticsin käytön kieltävän selainlaajennuksen nykyiseen selaimeesi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Marketo Munchkin Cookie

  Käytämme Marketo-yrityksen tarjoamaa kolmannen osapuolen markkinointiohjelmistoa sähköpostiviestiemme lähettämistä varten. Käytämme evästeitä osana seurantaa, jotta saamme tietoja sähköpostiviestien avaamisasteesta ja klikkausasteesta. Seuraamme myös toimintaa verkkosivustolla. Vierailijat voivat esimerkiksi ladata markkinointiin liittyviä tuote-esittelyjä sivustolta. Seuraamme Marketon evästeiden avulla, ketkä tekevät näin ja vierailevatko he sen jälkeen verkkosivustomme muilla sivuilla. Lisätietoja Marketon tietosuoja- ja evästekäytännöstä löydät Marketon tietosuojakäytännöstä osoitteesta http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

  Miten se toimii?

  Upotamme Munchkinin JavaScript-koodinpätkän sivustoillesi. Kun vierailijat saapuvat sivustolle, asennamme evästeen vierailijan verkkoselaimeen (jos evästettä ei ole jo asennettu) ja lähetämme palvelimillemme viestejä kyseisen vierailijan verkossa suorittamista toimista.
  Tämä toimintatapa on erittäin hyödyllinen ja hyvin samankaltainen esimerkiksi Google Analyticsin kaltaisten muiden verkkoseurantaskriptien kanssa.
  Evästeemme on ensimmäisen osapuolen eväste ja vain meidän nähtävissä.

  Mitä Munchkin Capture tekee?
  Munchkin kerää verkkosivulla automaattisesti seuraavat tiedot:

  käyntikertojen määrä
  linkkien klikkaukset
  IP-osoite
  edeltävä URL-osoite
  evästeemme tunnus.
  Jos et halua, että asennamme tämän evästeen verkkoselaimeesi, voit kieltää evästeen asentamisen napsauttamalla alla olevaa ”Kieltäydy”-painiketta.


  9. Kuinka suojelemme tietojasi?

  Schneider Electric ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet ryhtymään asianmukaisiin teknisiin, fyysisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin työntekijöidensä ja asiakkaidensa henkilötietojen suojelemiseksi luvattomalta käytöltä, laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä tai vahingoittumiselta sekä luvattomalta poistamiselta.

  Tarjoamme käyttöön turvallisen palvelimen, jonka välityksellä voit tehdä tilauksia tai muodostaa yhteyden käyttäjätilisi tietoihin.  Palvelin salaa tietosi ennen niiden lähettämistä meille. Ryhdymme myös asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että meille luovutetut tiedot säilytetään turvassa, paikkansapitävinä ja ajan tasalle saatettuina ja että niitä säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen käyttötarkoituksia varten.
  Rajaamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin sisäisiin järjestelmiimme valikoidulle ryhmälle valtuutettuja käyttäjiä, joille myönnetään oikeus käyttää tällaisia järjestelmiä yksilöivän tunnisteen ja salasanan turvin. Pääsy henkilötietoihin on rajattu ja myönnetään henkilöille heidän työtehtäviensä suorittamista varten.

  Kolmansia osapuolia koskevassa käyttöoikeuskäytännössämme määritellään säännöt, jotka koskevat kolmansille osapuolille myönnettävien käyttöoikeuksien tyyppejä kolmansien osapuolten tarpeiden ja varmistettavan suojatason mukaisesti. Tätä käytäntöä sovelletaan kaikkiin kolmansiin osapuoliin, joiden on muodostettava yhteys järjestelmiin, sovelluksiin, verkkolaitteisiin ja palveluihin, ja käytännön tarkoituksena on rajata Schneider Electricin tietojärjestelmien luvattoman käytön riskejä varmistamalla pääsyn rajoittaminen erityisiä tarpeita varten.

  Emme voi kuitenkaan taata minkään meille toimittamiesi tietojen turvallisuutta, ja hyväksyt verkossa tapahtuvan kirjeenvaihdon ja internetin välityksellä tehtävien ostosten luontaiset riskit. Kaikkiin sivustoilla tekemiisi ostoksiin sovelletaan sivustoilla olevia ehtoja.

  10. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille

  Schneider Electricin sivustoilla tai palveluissa voidaan tarjota linkkejä kolmansien osapuolten sovelluksiin, tuotteisiin, palveluihin tai verkkosivustoille tiedoksesi ja käytännöllisyyssyistä. Jos muodostat yhteyden näihin linkkeihin, poistut Schneider Electricin sivustolta. Schneider Electric ei valvo näitä kolmansien osapuolten sivustoja tai niiden tietosuojakäytäntöjä, jotka voivat poiketa Schneider Electricin käytännöistä. Emme suosittele kolmansien osapuolten sivustoja emmekä esitä niistä mitään väitteitä. Schneider Electricin tietosuojalausunto ei kata henkilötietoja, jotka päätät toimittaa näille kolmansille osapuolille tai jotka ne keräävät. Kehotamme lukemaan kaikkien sellaisten sivustojen tietosuojakäytännöt, joihin olet yhteydessä, ennen kuin hyväksyt henkilötietojesi keruun ja käytön.

  Tarjoamme myös sosiaaliseen mediaan liittyviä linkkejä, joiden avulla voit jakaa tietoja sosiaalisissa verkostoissasi ja olla vuorovaikutuksessa Schneider Electricin kanssa erilaisilla sosiaalisen median sivustoilla. Jos klikkaat näitä linkkejä, sinusta voidaan kerätä tai jakaa tietoja kyseessä olevasta toiminnosta riippuen. Kehotamme tarkistamaan tietosuojakäytännöt ja asetukset sosiaalisen median sivustoilta, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa, jotta ymmärrät varmasti, mitä tietoja nämä sivustot voivat kerätä, käyttää ja jakaa.

  Jos julkaiset, kommentoit tai jaat henkilötietoja, mukaan lukien valokuvat, tai osoitat niihin liittyvää kiinnostusta millä tahansa julkisella foorumilla, sosiaalisessa verkostossa, blogissa tai muulla vastaavalla foorumilla, ota huomioon, että kaikki toimittamasi henkilötiedot ovat näiden foorumien muiden käyttäjien luettavissa, nähtävissä, kerättävissä ja käytettävissä ja että niitä voidaan käyttää yhteyden ottamiseksi sinuun, ei-toivottujen viestien lähettämiseksi sinulle tai tarkoituksiin, joita sinä tai Schneider Electric ette voi kumpikaan valvoa, eikä Schneider Electric ole vastuussa henkilötiedoista, joita päätät luovuttaa tällaisilla foorumeilla.

  11. Oikeutesi saada tietoja

  Rekisteröitynä voit tiedustella, minkälaisia sinua koskevia henkilötietoja Schneider Electricin yksiköt ovat tallentaneet tai käsitelleet. Sinulle myönnetään oikeus saada henkilötietosi niiden käsittely- ja tallennuspaikasta riippumatta.
   
  Tällaisia tietoja käsittelevä Schneider Electricin yksikkö tekee yhteistyötä tällaisen tietojen saamista koskevan oikeuden tarjoamiseksi sinulle joko suoraan tai paikallisen yksikön välityksellä. Kaikki tällaiset tietojen saamista koskevat pyynnöt voidaan lähettää seuraavaan osoitteeseen:
   
   Schneider Electric Data Privacy Officer
   35 rue Joseph Monier
   F- 92506 Rueil-Malmaison
   Ranska
   Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
   
  Jos henkilötietosi eivät pidä paikkaansa tai ne ovat puutteellisia, voit pyytää tietojen muuttamista.

  12. Tähän tietosuojalausuntoon tehtävät muutokset

  Schneider Electric pidättää itsellään oikeuden muokata tarvittaessa tätä tietosuojalausuntoa esimerkiksi lakeja, asetuksia, Schneider Electricin käytäntöjä ja menettelyjä tai tietosuojaviranomaisten määräämiä vaatimuksia koskevien muutosten noudattamiseksi.

  Tällaisessa tapauksessa Schneider Electric ilmoittaa Schneider Electricin hakijoille, asiakkaille ja muille henkilöille kaikista tähän tietosuojalausuntoon tehdyistä merkittävistä muutoksista. Schneider Electric julkaisee kaikki muutokset asiaankuuluvilla sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivustoilla.

  Tämän lausunnon tai siinä mainittujen käytäntöjen tarkoituksena ei ole luoda eivätkä ne luo mitään sopimusperusteisia tai muita laillisia oikeuksia.

  Päivitetty viimeksi:  13. toukokuuta 2013
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.