Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Miten saadaan Vijeo Citect:ssä hälytykset kuitattua automaattisesti käytön aikana?

Mikäli haluat kuitata Vijeo Citect:ssä hälytykset automaattisesti käytön aikana, tulee laittaa kaikki hälytykset joihin tarvitaan automaattista kuittausta samaan kategoriaan. Tämän jälkeen käytä seuraavaa Cicode script:iä kuitataksesi kaikki hälytykset tässä kategoriassa.

Huomio:

Voit asettaa tämän toiminnon toimimaan esim. puolen minuutin välein.

Cicode script:

/* Acknowledge all unacknowledged (Type 1) alarms of the specified alarm category. */

 

FUNCTION AutoAccept(INT Category)

INT Current;

INT Next;

Current=AlarmFirstCatRec(Category,1);

WHILE Current<>-1 DO

   Next=AlarmNextCatRec(Current,Category,1);

   AlarmAckRec(Current);

   Current=Next;

   END

END

Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?