Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Mitä eroa on käyttökategorioiden A ja B välillä katkaisija luokituksessa?

Käyttökategoriat

IEC 60947-2 mukaan, katkaisijoiden käyttökategoria tulee ilmoittaa tuotteen koodissa, riippumatta siitä, onko vai eikö se ole erityisesti tarkoitettu
selektiivisyyteen tarkoituksellisen aika viiveen avulla suhteessa muihin katkaisija sarjoihin, kuorman puolella oikosulku tilanteissa.

Käyttökategoria A

Ilman tarkoituksellista selektiivisyyden lyhytaikaista viivettä oikosulkutilanteissa ja siksi ilman lyhytaikaista oikosulkuvirrankestoisuus arvoa.

Käyttökategoria B

Oikosulkutilanteissa tarkoituksellisella selektiivisyyden lyhytaikaisella viiveellä (joka saattaa olla säädettävissä) varustettu. Näillä katkaisijoilla
on lyhytaikainen oikosulkuvirrankestoisuus arvo.

Katso liitteestä IEC dokumentti käyttökategorioista.

LIITE

Utilization Catagory.pdf
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?