Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Mitkä ovat katkaisijan valintakriteerit kondensaattoriparisto sovelluksissa?

Katkaisijaa valittaessa on otettava huomioon jännitteen vaihtelut sekä kondensaattorin toleranssin, jotka voivat nostaa nimellisvirran 1,5 kertaiseksi.

Lämpötilakerroin 1,5In

Jossa In = Q / √3*Un

Q = kondensaattorin teho

Un = nimellisjännite

Valitse Micrologic aikaviiveellä, jotta katkaisija ei kytkeydy pois korkeasta käynnistysvirrasta. Myös jakeluverkon taajuus ja  käyttöjännite sekä harmosiset yliaallot tulee ottaa huomioon kyseisissä sovelluksissa.

Katso liitteestä tarkemmat tiedot katkaisijan valinnasta kondensaattorikäytöissä.

Huom. Käytä katkaisijassa suojaa vaiheiden välillä estääksesi ylilyönnin, suuren käynnistysvirran aikana.
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?