Usein kysytyt tekniset kysymykset (FAQ)

Esitä kysymys

Miksi TA702 työaikapääte ei lue tunnistetta tai tunnistenumero on väärä, kun järjestelmä on päivitetty uudempaan Esmikko 4 / Esmi Access versioon?

Työaikapäätteen asetukset ovat todennäköisesti tilassa, jolla pääte kommunikoi Esmikko 3 järjestelmään liitetyn väyläohjaimen kanssa. Vika korjaantuu ajamalla suoralla ohjauksella väyläohjaimelle tai suoraan työaikapäätteelle (jos pääte kytketty päätepalvelimella palvelimeen) CT602 syykoodi tiedot väyläohjaimelle.
CT600 päätteen asetukset
Tarkista, että ohjauksen tyyppi on 10 "CT600 päätteen asetukset" ja aja mieluiten kaikki asetukset, "CT602 syykoodit" on kriittisin.
Oliko tästä apua?
Miten voimme parantaa?