• Default Alternative Text

  2050: hiilineutraali TULEVAISUUS

  Hiilineutraalin TULEVAISUUDEN tavoitteleminen vaatii rohkeutta. Hankkeen kunnianhimoisuutta lisää se, että puhtaan energian tarjoaminen miljoonille käyttäjille edellyttää ikääntyvän sähköverkon päivittämistä maanlaajuisesti. Enel luottaa Schneider EcoStruxure™ Grid -ratkaisuun.

  Tutustu EcoStruxure-ratkaisuun
 • Enelin tarina Valoisampaa ja yhdistetympää tulevaisuutta luomassa

  Italia hyödyntää yhä enemmän vaihtelevasti saatavaa uusiutuvaa energiaa. Voidakseen vastata myös tulevaisuuden energiatarpeisiin Enel modernisoi sähköverkonhallintajärjestelmänsä ja paransi samalla palvelunsa laatua ja luotettavuutta.

  Haasteet

  • Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen on yksi vuosisadan tärkeimmistä tavoitteista.

  • Energianjakelusta on tullut entistä haasteellisempaa.

  • Italian suurin sähkönjakelija Enel on mukauttanut sähköverkkoaan siten, että yhtiö voi täysimittaisesti hyödyntää vihreitä energialähteitä ja pyrkiä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

  DSC_5253-654x1470

  Ratkaisu

  Tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä: EcoStruxure
     Sovellukset, analytiikka ja palvelut: EcoStruxure™ ADMS (Advanced Distribution Management System)

  • Älykäs sähköverkko, joka pystyy täysimittaisesti hyödyntämään verkkoon sisältyvien järjestelmien keräämät tiedot ja siten joustavasti ja dynaamisesti mukautumaan kysynnän tarpeisiin.

  • Enel on luonut EcoStruxure™ ADMS ‑ratkaisumme avulla visuaalisia ja matemaattisia malleja jakeluverkostaan jännitteenhallinnan, hajautetun tuotannon, taajuuden ohjauksen ja kysyntäjouston tarpeisiin sekä älykkään sähköverkon hallinnassa tarvittavien tietojen tuottamiseen.

  • EcoStruxure™ ADMS on reaaliaikaisesti toimiva ohjelmistoratkaisu, joka sisältää kattavat sähkölaitosten jakelujärjestelmien suunnittelu-, käyttö-, simulointi- ja analysointitoiminnot.

  • Sen avulla Enelin kaltaiset sähkölaitokset, joilla on monimutkaisia sähköverkkoja, voivat minimoida käyttökatkokset ja energiahukan. Järjestelmän avulla Enel voi myös koota tietoa kaikista sen järjestelmistä yhteen älykkääseen ja keskitettyyn järjestelmään, analysoida koottuja tietoja sekä tehdä perusteltuja päätöksiä toteutettavista toimenpiteistä.

  Lue miten yrityksesi voi saavuttaa menestyksen jokaisella tasolla vaikuttavien innovaatioiden avulla.

  Tutustu tarkemmin

  EcoStruxure™ ADMS yhdistettynä sääennustejärjestelmään voi auttaa maksimoimaan hajautetusta tuotannosta saatavat hyödyt

  Lue lisää

  Tutustu myös muihin asiakastarinoihin

  Napsauta tätä

  Innovatiiviset sähköverkot, uusiutuvan energian tuotanto ja kuluttajat aktiivisina toimijoina luovat energian uuden maailman (3D+E)

  Lue lisää

  Tulokset

  • Olemassa olevien verkkojen optimointi ilman lisäinvestointeja.
  • Yli 40 prosenttia Italian energiasta on peräisin uusiutuvista lähteistä.
  • Edistynyt sähköverkon hallintajärjestelmä säästää arviolta noin 144 gigawattituntia vuodessa.
  • Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 75 000 tonnia vuodessa.
  • Vihreiden energioiden yhteiskunnalliset vaikutukset ja toimintakustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.