Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Default Alternative Text

   TEE KONEISTA VIELÄKIN TURVALLISEMPIA. HELPOSTI.

   • Lisätietoja

    • Machine-safety in factory automation: Major factors affecting adoption

     Tämä IHS:n laatima White Paper -julkaisu käsittelee muutamia tekijöitä, jotka vaikuttava koneturvallisuuteen ja sen käyttöönottoon tehdasautomaatiossa. Jotta koneturvallisuus toteutuisi onnistuneemmin kaikessa koneautomaatiossa, tiettyjen ongelmien ratkaiseminen ja edistävien tekijöiden hyödyntäminen on tärkeää. Lue lisää
    • How Embedded Safety Drives and Networked Safety Cut Costs and Boost Productivity?

     Nykypäivän kehittynyt turvallisuusteknologia ei ainoastaan takaa käyttäjän turvallisuutta, vaan se myös parantaa suorituskykyä. Perinteisesti automaattinen koneturvallisuus ja koneiden hallinta ovat olleet erillisiä toimintoja. Tekniikan kehittyminen mahdollistaa nyt turvallisuusominaisuuksien integroinnin automaatiokomponentteihin, kuten nopeussäätöisiin taajuusmuuttajiin ja servokäyttölaitteisiin. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tämä yksinkertaisempi integroitu lähestymistapa ja Ethernet-verkon turvallisuuden parantaminen laskevat asennuskustannuksia, parantavat käyttäjien turvallisuutta ja lyhentävät täydellisten seisokkien kestoa, mikä vuorostaan kohentaa koko tuotantolinjan suorituskykyä. Lisätietoja
    • Wireless Technology – Changing the Face of Safety Applications

     Viimeisen vuosikymmenen aikana langattoman teknologian käyttö koneiden turvallisuussovelluksissa on jatkuvasti lisääntynyt. Nykyään langattomat ratkaisut noudattavat tiukkoja turvallisuusstandardeja, ja uudet teknologiat ovat ratkaisseet ongelmia, jotka ovat haitanneet käyttöönottoa aiemmin. Langattomat kauko-ohjausjärjestelmät takaavat käyttäjien turvallisuuden. Lisäksi niiden mahdollistama suurempi liikkuvuus, edullinen ja nopea asennus sekä ennaltaehkäisevä huolto muodostavat yhdessä merkittävän kilpailuedun. Tämä artikkeli käsittelee tapoja, joilla modernit langattomat asennukset voivat edistää käyttäjäturvallisuutta ja nostaa tuottavuutta. Lisätietoja
    • Koneturvallisuusopas

     Tämän käsikirjan tarkoitus on antaa koneenrakentajille ja käyttäjille ajan tasalla olevaa ja puolueetonta tietoa siitä, miten koneista saadaan turvallisia, säädöstenmukaisia ja tehokkaita. Lisätietoja
    • Machine safety: Functional Safety & Implementation of the New Machinery Directive

     Tämä artikkeli käsittelee turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä koskevissa standardeissa tapahtuneita muutoksia. Sekä EN 62061 että EN ISO 13849-1 koskevat koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallista turvallisuutta, mutta kumpikin standardi määrittää suorituskyvyn hieman eri termeillä ja tekniikoilla. Lisätietoja
    • How to Implement Efficient Safety Management in Product Development

     Kriittisen tärkeä tuotekehityksen osa-alue on osoittaa, että tietty tuote, ratkaisu tai palvelu on turvallinen. Tämä on tehtävä ennen markkinoilletuontia. Tuoteturvallisuuden hallinta vaikuttaa merkittävästi projektien tehokkuuteen, aikatauluihin ja kustannuksiin. Tässä artikkelissa tuotekehityksen turvallisuuteen on otettu looginen hallintanäkökulma. Lisäksi siinä käsitellään turvallisuuteen liittyvän aineiston ja argumenttien järjestelytapoja. Lisätietoja
    • Cybersecurity for Industrial Automation & Control Environments

     Kyberturvallisuuden parantaminen on edelleen vaivalloista. Entistä avoimemmat yhteistyöverkot ovat tehneet järjestelmistä haavoittuvaisempia. Koska kaupallisia käyttövalmiita IT-ratkaisuja käytetään jatkuvasti enemmän teollisuusympäristöissä, ohjausjärjestelmät ovat alttiina kaupallisia järjestelmiä vastaan suunnitelluille haittaohjelmille. Riittämätön teollisten IT-verkkojen asiantuntemus on ongelma kautta sektorin. Tämä artikkeli kertoo, miten Schneider Electric auttaa asiakkaitaan ottamaan käyttöön monikerroksisen tietoturvaratkaisun (Defense-in-Depth) ja vähentämään riskejä kattavan vaiheittaisen toteutuksen avulla. Lisätietoja
   • Käytä

    SISTEMA-työkalu


    SISTEMA on ilmaiseksi ladattavissa oleva ohjelmistotyökalu, jonka Saksan Työterveysinstituutti (IFA) on kehittänyt ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvien osien suorituskykytason määrittämiseen. Lataa heti

    Schneider Electricin Preventa SISTEMA -kirjasto


    Schneider Electric julkaisee turvakomponenteistaan ohjelmistokirjastoa, joka sisältää olennaiset luotettavuustiedot. Ne voidaan tuoda SISTEMAan ja yhdistää, jolloin ei tarvita aikaa vievää taulukkojen tutkimista ja kaavojen laskemista. Lopputulokset voidaan tulostaa yhteenvetodokumentiksi. Lataa heti

    Turvapiiriratkaisujen valitsin


    Turvapiiriratkaisut ovat TüV-sertifioituja turvallisuusarkkitehtuureja, jotka on rakennettu yleisimpien koneessa ja sen ympäristössä tarvittavien turvallisuustoimintojen pohjalta. Turvapiiriratkaisujen avulla voit säästää aikaa ja kustannuksia koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Samalla huolehdit siitä, että koneet ovat eurooppalaisen konedirektiivin vaatimusten mukaisia. Tutustu valitsimeen

    Turvaketjuratkaisut ja turvallisuustoimintojen tuoteluettelo


    Preventa-ratkaisut tehokkaaseen koneturvallisuuteen, Turvaketjuratkaisut, Turvallisuustoiminnot; Lataa heti

    Preventa-turvatuoteluettelo


    Preventa tarjoaa käyttöösi kattavan turvallisuustuotteiden valikoiman, joka on kansainvälisten standardien mukainen ja tarjoaa markkinoiden laajimman suojan henkilöstölle ja laitteille. Lataa heti
   • Katso

    • Preventa – Kokonaisvaltaisia koneturvallisuusratkaisuja

     Lue lisää siitä, miten saat helposti riittävän turvallisuustason sovelluksellesi ja miten voit parantaa koneturvallisuutta tinkimättä tuotantotavoitteista.
    • Älykkäitä automaatioratkaisuja pakkauskoneisiin

     Tutustu uusiin mahdollisuuksiin lisätä koneiden tehokkuutta ja suorituskykyä Schneider Electricin pakkauskoneille tarkoitetuilla ratkaisuilla.
    • Älykkäät automaatioratkaisut materiaalintyöstökoneisiin

     Tutustu Schneider Electricin täydellisiin automaatioratkaisuihin, jotka auttavat suunnittelemaan kustannustehokkaita ja energiaa säästäviä materiaalintyöstökoneita nopeasti...
    • Älykkäät automaatioratkaisut nostosovelluksiin

     Lue lisää siitä, miten voit lyhentää seisokkeja ja vähentää nosturien ja nostolaitteiden huoltotarvetta sekä hyödyntää Schneider Electricin räätälöityjä turvallisuusratkaisuja.
    • TeSysin moottorien käynnistinvalikoima on täysin IE3-vaatimustenmukainen

     Tämän ansiosta turvalliset ja erittäin luotettavat TeSys-tuotteet, kuten kontaktorit, katkaisimet ja lämpöreleet, auttavat saavuttamaan säädösten vaatimustenmukaisuuden tinkimättä energiatehokkuudesta.