Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Lightning storm, energy efficiency, electric power distribution.

   EcoDesign-määräykset

   • EcoDesign-määräykset

   EcoDesign-lainsäädäntö astui voimaan 11.6.2014, ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä uusi lainsäädäntö määrittää Euroopan unionin alueella suurimman sallitun häviötason muuntajille, jotka on otettu käyttöön 1.7.2015 alkaen. Sitä sovelletaan myös 11.6.2014 jälkeen ostettuihin muuntajiin.

   1.7.2015 jälkeen markkinoille ei saa tuoda eikä käyttöön saa ottaa sellaisia muuntajia, jotka eivät täytä annettuja vähimmäisvaatimuksia. Lain noudattaminen on valmistajien vastuulla.

   Lain voimaantulopäivämäärän jälkeen valmistajat eivät voi sopia uusia muuntajia koskevia puitesopimuksia, joissa muuntajien energiatehokkuusarvot alittavat lainsäädännössä määritellyt vähimmäisvaatimukset.

   Ennen 11.6.2014 allekirjoitetut puitesopimukset ovat voimassa niiden päättymispäivämäärään saakka, vaikka toimitus tapahtuisi 1.7.2015 jälkeen.

   Tiivistelmä: Euroopan unionin velvoitteet

   EU toimeenpanee ”20-20-20”-ohjelmansa vuoteen 2020 mennessä:
   • Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 %. 
   • Energiankulutusta vähennetään 20 %. 
   • Kokonaistuotannosta 20 % saadaan uusiutuvasta energiasta. 
   • Tehomuuntajien häviöt vastaavat noin 2,5 prosenttia EU:n kokonaisenergiankulutuksesta.
   Vuoteen 2020 mennessä uudella lainsäädännöllä voidaan saavuttaa noin 16 TWh:n vuosittaiset säästöt.

   EcoDesign pyrkii saavuttamaan muuntajatuotteissa seuraavat kaksi päätavoitetta:
   • Sähköhäviön pienentäminen (1. vaihe vuonna 2015 / 2. vaihe vuonna 2021).
   • Suorituskykyarvojen selkeämpi ja näkyvämpi ilmaisu.
   Suurimman sallitun häviötason yhdenmukaistaminen EU:n alueella.

   Tehokkuusvaatimukset asetetaan ensimmäistä kertaa koskemaan myös keskiteholuokan muuntajia.

   EcoDesignin vaikutus muuntajiin

   Nestetäytteiset muuntajat ja valuhartsimuuntajat: pienempi häviö muuntajissa, joiden teho on enintään 3 150 kVA

   Keskiteholuokan muuntajat ja tehomuuntajat:
   • Huipputehokkuustaso (yhdistetty kuormattu ja kuormaamaton häviö) muuntajille, joiden teho on > 3 150 kVA
   • Yli 3 150 kVA:n muuntajat eivät tällä hetkellä ole lainsäädännön piirissä
   • Kuivatyypin muuntajat 10 MVA / 36 kV saakka
   • Tämä lainsäädäntö ei koske erikoismuuntajia
   • Merkittävä laitteiston kustannuksien, painon ja ulkomittojen kasvaminen
   • Pienemmät toimintakustannukset (optimoidut omistajuuden kokonaiskustannukset)
   > EU:n viralliset asiakirjat