• Default Alternative Text
  Vaihtoehtoinen oletusteksti

  Haasteet

  Sähkölaitosten ja asiakkaiden kiinnostus hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen on kasvussa. Tuulivoiman tuottaminen laitosmittakaavassa auttaa noudattamaan ympäristöviranomaisten asettamia hiilidioksidipäästömääräyksiä ja saamaan mahdollisia verohyötyjä.

  Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Schneider Electric tarjoaa sähkölaitosten projektikehittäjille tuulivoiman tuotantoratkaisuja, kuten kattavan ratkaisun sähkönjakelujärjestelmäksi, turbiinin moottorikodan automaatiokomponentteja ja tuulivoimasovelluksille räätälöidyn luotettavan valvonta-alustan.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Schneider Electric tarjoaa ammattilaispalveluja, kuten sovellussuunnittelua, projektinhallintaa sekä käyttöönotto- ja ylläpitopalveluja kansallisen teknisten palvelujen ja energiasovelluskeskusten verkoston kautta.