Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

   Esimääritetyt modulaariset datakeskukset

   Esimääritetyt modulaariset datakeskusratkaisut.

   • Lue

    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 111
     Reliability Analysis of the APC InfraStruXure Power System

     APC InfraStruXure -tuoteperhe tarjoaa vaihtoehdon keskitetylle UPS-laitteelle. MTechnology, Inc. arvioi staattisella ohituksella varustettujen 40 kilowatin InfraStruXure UPS- ja virranjakelulaitteiden luotettavuutta todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä. Laskelmissa otettiin huomioon InfraStruXure-järjestelmän toiminta sekä ihanteellisissa että todellisissa olosuhteissa. Tutkimuksessa vertailtiin myös InfraStruXure-arkkitehtuurin ja keskitetyn UPS-laitteen toimintaa oletetulla 500 kilowatin kriittisellä kuormalla datakeskuksessa. Tulokset osoittivat, että InfraStruXure-arkkitehtuurissa oli merkittävästi pienempi todennäköisyys datakeskuksen kaikkien kuormien häiriöihin ja hieman pienempi todennäköisyys yksittäisten IT-laitteiden häiriöihin. Tässä raportissa esitetään MTechnologyn kvantitatiivisen riskianalyysin tärkeimmät tulokset ja arvioidaan niiden vaikutusta kiinteistöpäälliköiden ja suunnittelijoiden näkökulmasta. Lue White Paper 111
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 160
     Specification of Modular Data Center Architecture

     Yhä selvemmin alkaa näyttää siltä, että modulaarinen datakeskus, jonka koko voidaan sovittaa kulloiseenkin tarpeeseen, korvaa perinteisen datakeskuksen. Pienemmät kokonaiskustannukset, joustavuus, nopeampi käyttöönotto ja parempi tehokkuus puhuvat modulaarisen rakenteen puolesta. Modulaarisuuden määritelmä ja soveltuminen käyttökohteisiin jäävät kuitenkin usein epäselviksi. Tässä raportissa esitellään modulaarisen datakeskuksen rakennetta ja tapoja, joilla modulaarisuutta voidaan käyttää datakeskuksen sähkönjakelussa, jäähdytyksessä ja tilarakenteessa. Raportissa esitetään myös, milloin eri ratkaisumallit ovat sopivia ja tehokkaita. Lue White Paper 160
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 116
     Standardization and Modularity in Data Center Physical Infrastructure

     Jos datakeskuksen rakenteen suunnittelussa ei hyödynnetä modulaarista standardointia, se kostautuu monella saralla: tulee turhia kustannuksia ja käyttökatkoksia sekä menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia. Standardoinnista ja siihen läheisesti liittyvästä modulaarisuudesta on monenlaista hyötyä datakeskusta rakennettaessa. Ne sujuvoittavat kaikkea toimintaa alkuvaiheen suunnittelusta päivittäiseen käyttöön. Lisäarvoa syntyy kolmella alueella: käytettävyydessä, ketteryydessä ja kokonaiskustannuksissa. Lue White Paper 116
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 76
     Modular Systems: The Evolution of Reliability

     Luonto on todistanut jo kauan sitten, että monimutkaisissa järjestelmissä menestyvät parhaiten modulaariset rakenteet. Tärkeä menestystekijä on luotettavuudesta saatu etu, jonka taustalla on vikasietoisuus. Modulaarinen järjestelmä voi siirtää vikaantuneiden moduulien toiminnan ehjille moduuleille korjausten ajaksi. Datakeskuksissa modulaarinen rakenne on jo juurtunut palvelinten ja tallennusjärjestelmien uusiin vikasietoisiin arkkitehtuureihin. Datakeskusten evoluution jatkuessa niiden fyysisen rakenteenkin on kehityttävä menestyksen ja kasvun takaamiseksi. Lue White Paper 76
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 174
     Practical Options for Deploying IT Equipment in Small Server Rooms and Branch Offices

     Pienet palvelinhuoneet ja yrityksen sivutoimipisteiden IT ovat usein epäjärjestyksessä, suojaamattomia, kuumia, valvomattomia ja ahtaita. Näissä olosuhteissa syntyy helposti käyttökatkoksia tai ainakin läheltä piti -tilanteita, joihin esimiehet joutuvat puuttumaan. Käytännön kokemusten pohjalta on löytynyt eräitä tehokkaita tapoja parantaa IT-laitteiden käytettävyyttä pienissä palvelinhuoneissa ja sivutoimipisteissä. Tässä raportissa käsitellään realististen parannusten tekemistä virransyöttöön, jäähdytykseen, räkkeihin, turvallisuuteen, valvontaan ja valaistukseen. Raportissa keskitytään pieniin palvelinhuoneisiin ja toimistoihin, joissa IT-laitteiden kuormitus on enintään 10 kW. Lue White Paper 174
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 118
     Virtualization and Cloud Computing: Optimized Power, Cooling, and Management Maximizes Benefits

     Tietotekniikan virtualisointiin perustuvilla pilvipalveluilla voi olla suuri vaikutus datakeskuksen rakenteeseen. Laitteiden suurempi tehontarve kuormittaa järjestelmän jäähdytyskapasiteettia. Palvelinten yhdistämisestä aiheutuva energian kokonaiskulutuksen väheneminen voikin käytännössä heikentää datakeskuksen sähkönkäytön tehokkuutta. Ajan ja paikan mukaan vaihtelevat dynaamiset kuormitukset voivat lisätä käyttökatkosten riskiä, jos räkkitason tehonsyötön ja jäähdytyksen toimintakykyä ei ymmärretä eikä oteta huomioon. Pitkälle virtualisoidun ympäristön luontainen vikasietoisuus voi myös herättää kysymyksiä fyysisessä infrastruktuurissa tarvittavan varmennuksen määrästä. Raportissa käsitellään näitä virtualisoinnin vaikutuksia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja ja käsittelytapoja. Lue White Paper 118
    • Referenssit
     SBA Communications rakentaa uuden, modulaarisen datakeskuksen – nopeasti

     SBA Communications Corp. rakentaa Schneider Electricin avustamana uutta datakeskusta, jossa käytetään modulaarista arkkitehtuuria. Tämä blogijulkaisu sisältää SBA Communications Corp. -yhtiön IT-toimintojen johtajan videohaastattelun, jossa hän kertoo yrityksensä projektista. Lue, kuinka SBA Communications rakentaa uuden, modulaarisen datakeskuksen – nopeasti
   • Lisätietoja

    Malliratkaisun valintatyökalu


    Selaa Schneider Electricin malliratkaisujen kirjastoa, vertaa ja valitse ratkaisu, joka vastaa oman datakeskuksesi tarpeita parhaiten. Malliratkaisun valintatyökalu

    Datakeskusratkaisun suunnittelulaskin


    Fyysisen infrastruktuurin tekniikan ja kasvusuunnitelmastrategioiden vaikutus tärkeimpiin suunnitteluparametreihin. Ratkaisun suunnittelulaskin

    Energy University:


    Ilmainen verkkokoulutusportaali: Yli 200 riippumatonta kurssia energiatehokkuuteen ja datakeskuksiin liittyvistä aiheista. Kurssien avulla opit tunnistamaan, toteuttamaan ja valvomaan tehostamistoimia organisaatiossasi. Energy University:

    Datakeskuksen tehokkuuslaskuri


    Vaihtoehtoisten energia- ja jäähdytysratkaisujen vaikutus energiakuluihin. Tehokkuuslaskuri

    TradeOff-työkalut


    Helpoilla käyttöliittymillä varustettuja verkkotyökaluja, jotka on suunniteltu käytettäväksi datakeskuksen konsepti- ja rakennesuunnittelun alkuvaiheissa. TradeOff-työkalut
   • Katso

    • InfraStruxure pienille ja keskisuurille datakeskuksille

     Animaatio, joka esittelee InfraStruxure-ratkaisun modulaarisuuden ja skaalautuvuuden datakeskusympäristössä.
    • InfraStruxure for Small IT

     - Tällä videolla käydään läpi pienen mittakaavan IT-järjestelmille tarkoitetun InfraStruxure-ratkaisun periaatteet sekä kerrotaan, miten se auttaa asiakkaita selvittämään hankalimmatkin informaatioteknologian haasteet.
    • InfraStruxure: Sovellukset

     InfraStruxure on täydellinen ratkaisu avaimet käteen -periaatteella toteutettaville datakeskuksille, mutta on olemassa myös kolme muuta käyttötarkoitusta, joissa InfraStruxure pystyy minimoimaan riskit ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden: yhdistetyn IT-arkkitehtuurin käyttöönotto, olemassa olevien datakeskusten päivitykset sekä palvelinhotelliin tai sieltä pois siirtyminen.
    • InfraStruxure

     InfraStruxure Designer on markkinoiden johtava ohjelmistotyökalu, jonka avulla Schneider Electricin työntekijät ja kumppanit pystyvät nopeasti ja tarkasti suunnittelemaan markkinoiden parhaita datakeskusratkaisuja sekä tekemään niistä tarjouksia.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.