• Default Alternative Text

  Yksityinen pilvipalvelu

  Integroitu fyysisen infrastruktuurin elementti virtuaaliympäristön energiansyöttöön.

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 117
    Data Center Physical Infrastructure: Optimizing Business Value

    Pysyäkseen kilpailukykyisinä nykyisessä, nopeasti muuttuvassa yritysmaailmassa, yritysten on päivitettävä käsityksiään siitä, minkä arvoisena investointia datakeskuksen fyysiseen infrastruktuuriin pidetään. Enää käytettävyys ja ennakkokustannukset eivät ole riittäviä mittareita tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten tekemiseen. Ketteryys tai liiketoiminnan joustavuus sekä pienet kokonaiskustannukset ovat nykyään yhtä tärkeitä tekijöitä yrityksille, jotka haluavat menestyä muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla. Lue White Paper 117
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 118
    Virtualization and Cloud Computing: Optimized Power, Cooling, and Management Maximizes Benefits

    Tietotekniikan virtualisointiin perustuvilla pilvipalveluilla voi olla suuri vaikutus datakeskuksen rakenteeseen. Laitteiden suurempi tehontarve kuormittaa järjestelmän jäähdytyskapasiteettia. Palvelinten yhdistämisestä aiheutuva energian kokonaiskulutuksen väheneminen voikin käytännössä heikentää datakeskuksen sähkönkäytön tehokkuutta. Ajan ja paikan mukaan vaihtelevat dynaamiset kuormitukset voivat lisätä käyttökatkosten riskiä, jos räkkitason tehonsyötön ja jäähdytyksen toimintakykyä ei ymmärretä eikä oteta huomioon. Pitkälle virtualisoidun ympäristön luontainen vikasietoisuus voi myös herättää kysymyksiä fyysisessä infrastruktuurissa tarvittavan varmennuksen määrästä. Raportissa käsitellään näitä virtualisoinnin vaikutuksia sekä niiden mahdollisia ratkaisuja ja käsittelytapoja. Lue White Paper 118
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 116
    Standardization and Modularity in Data Center Physical Infrastructure

    Jos datakeskuksen rakenteen suunnittelussa ei hyödynnetä modulaarista standardointia, se kostautuu monella saralla: tulee turhia kustannuksia ja käyttökatkoksia sekä menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia. Standardoinnista ja siihen läheisesti liittyvästä modulaarisuudesta on monenlaista hyötyä datakeskusta rakennettaessa. Ne sujuvoittavat kaikkea toimintaa alkuvaiheen suunnittelusta päivittäiseen käyttöön. Lisäarvoa syntyy kolmella alueella: käytettävyydessä, ketteryydessä ja kokonaiskustannuksissa. Lue White Paper 116
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 174
    Practical Options for Deploying IT Equipment in Small Server Rooms and Branch Offices

    Pienet palvelinhuoneet ja yrityksen sivutoimipisteiden IT ovat usein epäjärjestyksessä, suojaamattomia, kuumia, valvomattomia ja ahtaita. Näissä olosuhteissa syntyy helposti käyttökatkoksia tai ainakin läheltä piti -tilanteita, joihin esimiehet joutuvat puuttumaan. Käytännön kokemusten pohjalta on löytynyt eräitä tehokkaita tapoja parantaa IT-laitteiden käytettävyyttä pienissä palvelinhuoneissa ja sivutoimipisteissä. Tässä raportissa käsitellään realististen parannusten tekemistä sähkönsyöttöön, jäähdytykseen, räkkeihin, turvallisuuteen, valvontaan ja valaistukseen. Raportissa keskitytään pieniin palvelinhuoneisiin ja toimistoihin, joissa IT-laitteiden kuormitus on enintään 10 kW. Lue White Paper 174
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 160
    Specification of Modular Data Center Architecture

    Yhä selvemmin alkaa näyttää siltä, että modulaarinen datakeskus, jonka koko voidaan sovittaa kulloiseenkin tarpeeseen, korvaa perinteisen datakeskuksen. Pienemmät kokonaiskustannukset, joustavuus, nopeampi käyttöönotto ja parempi tehokkuus puhuvat modulaarisen rakenteen puolesta. Modulaarisuuden määritelmä ja soveltuminen käyttökohteisiin jäävät kuitenkin usein epäselviksi. Tässä raportissa esitellään modulaarisen datakeskuksen rakennetta ja tapoja, joilla modulaarisuutta voidaan käyttää datakeskuksen sähkönjakelussa, jäähdytyksessä ja tilarakenteessa. Raportissa esitetään myös, milloin eri ratkaisumallit ovat sopivia ja tehokkaita. Lue White Paper 160
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 76
    Modular Systems: The Evolution of Reliability

    Luonto on todistanut jo kauan sitten, että monimutkaisissa järjestelmissä menestyvät parhaiten modulaariset rakenteet. Tärkeä menestystekijä on luotettavuudesta saatu etu, jonka taustalla on vikasietoisuus. Modulaarinen järjestelmä voi siirtää vikaantuneiden moduulien toiminnan ehjille moduuleille korjausten ajaksi. Datakeskuksissa modulaarinen rakenne on jo juurtunut palvelinten ja tallennusjärjestelmien uusiin vikasietoisiin arkkitehtuureihin. Datakeskusten evoluution jatkuessa niiden fyysisen rakenteenkin on kehityttävä menestyksen ja kasvun takaamiseksi. Lue White Paper 76
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 111
    Reliability Analysis of the APC InfraStruxure Power System

    APC InfraStruxure -tuoteperhe tarjoaa vaihtoehdon keskitetylle UPS-laitteelle. MTechnology, Inc. arvioi staattisella ohituksella varustettujen 40 kilowatin InfraStruxure UPS- ja virranjakelulaitteiden luotettavuutta todennäköisyysperusteisella riskianalyysillä. Laskelmissa otettiin huomioon InfraStruxure-järjestelmän toiminta sekä ihanteellisissa että todellisissa olosuhteissa. Tutkimuksessa vertailtiin myös InfraStruxure-arkkitehtuurin ja keskitetyn UPS-laitteen toimintaa oletetulla 500 kilowatin kriittisellä kuormalla datakeskuksessa. Tulokset osoittivat, että InfraStruxure-arkkitehtuurilla oli merkittävästi pienempi todennäköisyys datakeskuksen kaikkien kuormien häiriöihin ja hieman pienempi todennäköisyys yksittäisten IT-laitteiden häiriöihin. Tässä raportissa esitetään MTechnologyn kvantitatiivisen riskianalyysin tärkeimmät tulokset ja arvioidaan niiden vaikutusta kiinteistöpäälliköiden ja suunnittelijoiden näkökulmasta. Lue White Paper 111
  • Lisätietoja

   TradeOff-työkalut


   Helppokäyttöisillä käyttöliittymillä varustettuja verkkosovelluksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi datakeskuksen suunnittelun alkuvaiheessa ja suunnitelmien laatimiseen. TradeOff-työkalut

   Malliratkaisun valintatyökalu


   Selaa Schneider Electricin malliratkaisujen kirjastoa ja vertaa sekä valitse ratkaisu, joka vastaa oman datakeskuksesi tarpeita parhaiten. Malliratkaisun valintatyökalu

   Pienet datakeskukset: innovatiivinen esimerkki datakeskuksen suunnittelusta ja toiminnasta


   Tässä blogikirjoituksessa kerrotaan, miten DartPoints yhdessä Schneider Electricin avustuksella loi ainutkertaisen DartPoints Private Colo™ -datakeskuksen. Pienet datakeskukset: innovatiivinen esimerkki datakeskuksen suunnittelusta ja toiminnasta

   Viekö yhdistetty IT-infrastruktuuri esivalmisteltuihin moduuleihin?


   Yhdistetyssä IT-infrastruktuurissa suositaan nopeutta, tehokkuutta ja ketteryyttä, jotta tietotekniikka pysyy mukana yrityksen muutoksissa. Meidän tehtävämme on tehdä se mahdolliseksi ratkaisuilla, jotka on helppo valita, tilata, ottaa käyttöön ja ylläpitää. Esivalmistus on yksi vaihtoehto tavoitteen saavuttamiseksi. Viekö yhdistetty IT-infrastruktuuri esivalmisteltuihin moduuleihin?

   Ovatko pienikokoiset datakeskukset esineiden internetin tukijalka?


   Kaikesta syntyy dataa: 20–30 miljardia markkinoille tulevaa laitetta juoma-automaateista ja puettavista laitteista lähtien tuottavat ja tallentavat erilaisia tietoja. Näitä suuria datamääriä on käsiteltävä ja analysoitava reaaliaikaisesti. Esineiden internet yhdistää nämä etälaitteet suureen keskitettyyn datakeskukseen ja antaa tietoja esimerkiksi niiden tilasta, sijainnista ja toiminnoista. Lue lisää blogistamme. Ovatko pienikokoiset datakeskukset esineiden internetin tukijalka?

   Yhdistetyn infrastruktuurin kompromissit


   Schneider Electricin ratkaisut, kuten FlexPod ja FlexPod Express, sisältävät valmiiksi testattuja ja rakennettuja laiteryhmiä, joiden ansiosta laitteita ei tarvitse testata enää asiakkaan tiloissa. Siksi laitteiden käyttöönoton valmisteluun kuluu vähemmän resursseja. Lue lisää tästä blogijulkaisusta. Yhdistetyn infrastruktuurin kompromissit

   Cisco, Schneider Electric ja yhdistetyn infrastruktuurin mahdollisuudet


   Tässä blogikirjoituksessa kerrotaan, miten Cisco on kokenut kumppanuuden Schneider Electricin kanssa tuovan lisäarvoa sen IT-, verkko- ja datakeskusasiakkaille. Cisco, Schneider Electric ja yhdistetyn infrastruktuurin mahdollisuudet

   NetShelter CX:n videoesittely tiivistää ”minikonesalin” hyödyt


   Tämä blogijulkaisu sisältää videon, jossa on NetShelter CX:n virtuaalinen esittely. NetShelter CX:n videoesittely tiivistää ”minikonesalin” hyödyt

   Suuria hyötyjä pienillä laitekaapeilla kohteissa, joissa ei ole erillistä IT-laitetilaa


   Netshelter CX täyttää tarpeen, jonka merkitys on kasvamassa. Se on suunniteltu sellaisen IT- ja verkkolaitteiston sijoittamiseen, joka on saatava mahtumaan suhteellisen pieneen tilaan, kuten toimistoon, jossa tämän kaltaisille laitteille ei ole erillistä tilaa. Lue lisää tästä blogijulkaisusta. Suuria hyötyjä pienillä laitekaapeilla kohteissa, joissa ei ole erillistä IT-laitetilaa
  • Katso

   • Kuinka FlexPod ja FlexPod Express parantavat yritysten energiatehokkuutta?

    David O'Coimin Schneider Electriciltä esittää FlexPod Expressin sekä FlexPodin ja Schneider Expressin paremman energiatehokkuuden ja hallittavuuden asiakkaalle tuomia etuja.
   • NetShelter CX -laitekaapin pikatoimitus

    Kuinka helppoa palvelinhuoneen käyttöönotto on? Toimitusaika ei ainakaan ole liian pitkä. Tästä lyhyestä esittelyvideosta näet, kuinka helposti NetShelter CX -laitekaapin toimitus hoituu.
   • Mitä lisäarvoa Schneider Electricin FlexPod ja FlexPod Express tuovat?

    David O'Coimin Schneider Electriciltä kertoo, mitä lisäarvoa asiakkaat saavat Schneider Electricin infrastruktuurista, jossa FlexPod- ja FlexPod Express -rakenteet parantavat jo entisestään hyväksi todettua tuotetta asiakkaita varten.
   • FlexPod Schneider Electricin räkissä

    Schneider Electric on lisännyt FlexPodiin ja FlexPod Expressiin sopivat lisäarvoa tuovat räkkijärjestelmän osat, joiden avulla ne on helppo asettaa paikoilleen oikeaan ympäristöön. Ne kasvattavat tuotteen arvoa ja suojelevat käyttäjien investointia.
   • Maailman pienin palvelinhuone – NetShelter CX

    NetShelter CX haastaa entiset ratkaisut suojatulla, äänieristetyllä laitekaapilla, joka soveltuu joustavasti avoimiin toimistoympäristöihin. CX:n ansiosta toimistoissa ei tarvita kalliita ja tilaa vieviä verkkolaitetiloja ja palvelinhuoneita.