Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Default Alternative Text

   Perinteinen datakeskus

   Ratkaisut datakeskuksille, joiden kapasiteetti on yli 1 MW

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 150
    Power and Cooling Capacity Management for Data Centers

    IT-laitteiden kasvanut virrantarve kuormittaa nykyaikaisten datakeskusten kapasiteettia. Uusien IT-laitteiden hallitsematon asennus voi johtaa odottamattomiin virransyöttö- ja jäähdytysjärjestelmien ongelmiin, kuten ylikuumenemiseen, ylikuormitukseen ja viansietokyvyn heikkenemiseen. Fyysisen infrastruktuurin suorituskyvyn ennakoitavuuden ja käytön optimoinnin kannalta on tärkeää, että virransyöttö- ja jäähdytyskapasiteettia voidaan mitata ja ennakoida laitekaappitasolla. Tässä julkaisussa käydään läpi virransyöttö- ja jäähdytyskapasiteetin hallinnan periaatteita. Lue White Paper 150
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 107
    How Data Center Infrastructure Management Software Improves Planning and Cuts Operational Costs

    Yritysjohtajat edellyttävät yhä useammin, että datakeskukset on muunnettava kustannuseristä lisäarvoa tuottaviksi yksiköiksi. Datakeskuksilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen tulokseen, mikäli niiden avulla yritys voi entistä nopeammin vastata markkinoiden vaatimuksiin. Tässä julkaisussa kerrotaan esimerkkien avulla, miten datakeskusten infrastruktuurin hallintaohjelmistojen avulla voit yksinkertaistaa prosesseja, leikata kustannuksia ja nopeuttaa tiedon jakamista. Lue White Paper 107
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 165
    Types of Prefabricated Modular Data Centers

    Datakeskusjärjestelmiin tai sen alajärjestelmiin, jotka kootaan etukäteen tehtaalla, viitataan usein muun muassa termeillä asennusvalmiit, koteloidut, modulaariset, liukukiskoille asennetut, siirrettävät, kannettavat, itsenäiset ja all in one -ratkaisut. Markkinoilla olevat, tehdasvalmisteiset moduulit voivat kuitenkin erota huomattavasti toisistaan. Tässä julkaisussa pyrimme yhtenäiseen terminologiaa, jonka avulla eri tyyppisiä asennusvalmiita modulaarisia datakeskuksia voidaan luokitella. Lisäksi pyrimme vertaamaan modulaaristen datakeskusten keskeisiä ominaisuuksia ja määrittämään kehyksen, jonka avulla voidaan valita liiketoiminnan vaatimuksiin parhaiten sopiva ratkaisu. Lue White Paper 165
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 166
    Practical Considerations for Implementing Prefabricated Data Centers

    Asennusvalmiisiin modulaarisiin datakeskuksiin liittyy selkeitä etuja, kuten nopea käyttöönotto, ennustettavuus, skaalautuvuus ja alhaiset elinkaarikustannukset. Niiden käyttöönotto (suunnittelu, asennuspaikan esivalmistelu, laitteiden hankinta ja asennus) kuitenkin poikkeaa perinteisten datakeskusten käyttöönottoprosessista. Tässä julkaisussa käydään läpi toteutukseen liittyviä näkökohtia ja ohjeita sekä tuloksia, joita datakeskuksen johto voi odottaa käyttöönoton tuovan. Lue White Paper 166
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 114
    Implementing Energy Efficient Data Centers

    Sähkönkäytön osuus kokonaiskustannuksista kasvaa datakeskuksissa. Verkon toiminnan kannalta kriittisen fyysisen infrastruktuurin ja IT-arkkitehtuurisuunnittelun avulla on sähkönkulutusta mahdollista pienentää merkittävästi useimmissa datakeskuksissa. Tässä julkaisussa kerrotaan, miten voit pienentää sähkönkäytön kustannuksia, sekä annetaan esimerkkejä keinoista, joilla sähkönkulutusta voidaan merkittävästi vähentää. Lue White Paper 114
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 147
    Data Center Projects: Advantages of Using a Reference Design

    Nykyisin ei ole enää käytännöllistä tai kustannustehokasta suunnitella kaikkia datakeskuksen osa-alueita uudelleen tyhjästä. Testattujen ja dokumentoitujen alajärjestelmien ja kokonaisten malliratkaisujen uudelleenkäyttö on suositeltavaa sekä uusien datakeskushankkeiden että olemassa olevien datakeskusten modernisointihankkeiden kannalta. Itse toteutushankkeen lisäksi hyvin suunnitellun malliratkaisun toteuttamisella voi olla positiivisia vaikutuksia datakeskuksen toimintaan koko sen elinkaaren ajan. Malliratkaisut yksinkertaistavat ja nopeuttavat suunnittelu- ja toteutusprosessia sekä vähentävät datakeskuksen toiminnan aikaisia käyttökatkosriskejä. Tässä julkaisussa kerrotaan malliratkaisuista ja niiden eduista. Lue White Paper 147
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 195
    Fundamentals of Managing the Data Center Life Cycle for Owners

    Hyvä geeniperimä ei takaa hyvää terveyttä tai hyvinvointia. Vastaavasti myös hyvä suunnittelu ei yksin takaa, että datakeskus rakennetaan hyvin tai että se toimii tehokkaasti ja luotettavasti koko sen elinkaaren ajan. Kussakin datakeskuksen elinkaaren vaiheessa on jatkuvasti huolehdittava keskuksen kunnossapidosta, jotta kiinteistön liiketoimintatarpeisiin voidaan vastata. Tässä julkaisussa kuvataan datakeskuksen elinkaaren viisi vaihetta, määritetään tärkeimmät tehtävät ja yleisimmät sudenkuopat sekä annetaan käytännön neuvoja kiinteistönomistajille ja kiinteistönhoitajille. Lue White Paper 195
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White Paper 135
    Impact of Hot and Cold Aisle Containment on Data Center Temperature and Efficiency

    Kylmä- ja kuumakäytäväjärjestelmät voivat parantaa datakeskuksen jäähdytysjärjestelmän ennakoitavuutta ja tehokkuutta. Vaikka molemmat menetelmät vähentävät kylmien ja kuumien ilmavirtojen sekoittumista, niiden toteutus ja käyttö poikkeavat toisistaan tavalla, jolla voi olla merkittäviä seurauksia työolosuhteisiin, datakeskuksen energiatehokkuuteen ja vapaajäähdytyksen toimintaan. Kuumakäytäväjärjestelmän avulla jäähdytysjärjestelmän energiakustannukset voivat pienentyä jopa 43 prosenttia, mikä vastaa 15 prosentin parannusta energiatehokkuudessa. Tässä julkaisussa tarkastellaan molempia menetelmiä ja perustellaan, miksi kuumakäytäväjärjestelmä on suositeltavampi ratkaisu uusien datakeskusten osalta. Lue White Paper 135
  • Lisätietoja

   Datakeskuksen tehokkuuslaskin


   Vaihtoehtoisten virransyöttö- ja jäähdytysmenetelmien vaikutukset energiakustannuksiin. Tehokkuuslaskin

   Datakeskuksen suunnittelulaskin


   Fyysisen infrastruktuurin tekniikan ja kasvustrategioiden vaikutus tärkeimpiin rakenneparametreihin. Suunnittelulaskin

   Malliratkaisun valitsin


   Käy läpi Schneider Electricin kirjastossa olevia malliratkaisuja, vertaile niitä ja valitse datakeskuksellesi sopivin suunnitelma. Malliratkaisun valitsin
  • Katso

   • Datakeskuksen muutosleikki

    Oletko valmis kokemaan jotain järisyttävää? Katso miten Schneider Electricin ratkaisut voivat muuntaa datakeskuksesi toimintaa.
   • Toimitus perille asti: Schneider Electricin asennusvalmiit moduulit

    Valmistaudu kokeilemaan jotain uutta: Schneider Electric on kehittänyt uusia esiasennettavia IT- ja jäähdytysmoduuleita. Sinun tehtävänäsi on valmistella asennuspaikka. Me rakennamme datakeskuksesi ja toimitamme sen perille asti.
   • Datakeskuksen infrastruktuurin hallinta, datakeskuspäällikkö ja ohjelmistoilla määriteltävä datakeskus

    Datakeskuksen infrastruktuurin hallinnan (DCIM) ja ohjelmisto-ohjattavien datakeskusten yleistyminen voi tarkoittaa, että datakeskuksen hoitaja voi tulevaisuudessa olla vastuussa IT-laitteiden hallinnasta, kun IT-infrastruktuurit kehittyvät abstraktoidumpaan suuntaan tai virtuaaliratkaisuiksi.
   • EcoStruxure™ for Data Centres

    Ongelma: uusien tekniikoiden käyttöönotto lisää datakeskuksen kuormitusta merkittävästi. Ratkaisu: EcoStruxure by Schneider Electric. Tämä Schneider Electricin datakeskuksen hallintaohjelmisto auttaa optimoimaan datakeskuksen energiankulutuksen tarjoamalla kattavamman kokonaiskuvan ja paremmat ohjaustoiminnot aina räkistä riviin, huoneeseen ja koko kiinteistöön.
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.