• Default Alternative Text
  Tuotannon ennustaminen ja ohjaus. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen.

  Sähkönjakelun hallintajärjestelmä (PCS)

  Tuotannon ennustaminen ja ohjaus. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen.

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esite
    Sähkönjakelun hallintajärjestelmä (PCS)

    Schneider Electricin PCS-ratkaisu edustaa ennustus- ja tuotannonohjaustekniikan evoluutiota integroitumalla SCADA- ja sääennustejärjestelmiin. Sähkönjakelun hallintajärjestelmä (PCS)
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Esittely
    Linkki 2014 – Tuotannon, jakelun, uusiutuvan energian ja kysyntäjouston optimointi

    Burbank Water and Power halusi varautua uusiutuvaan energian mukanaan tuomiin vaatimuksiin ja etsi järjestelmää, joka mahdollistaisi kuormituksen, hajautetun energiantuotannon, tuotannon ja erilaisen uusiutuvan energian hallinnan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen. Yritys halusi myös välttää jännitteeseen, tehovirtaukseen ja sähkönjakelun laatuun liittyvät ei-toivotut ongelmat. Linkki 2014 – Tuotannon, jakelun, uusiutuvan energian ja kysyntäjouston optimointi