• Technicians at control panels, energy management, power management.

  Etäpäätteet ja ohjaimet

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Kohti älykkäämpää sähkölaitosta

    Älykkäiden sähköverkkojen toimintaympäristö ja niitä ympäröivä säädösten viidakko ovat erittäin monimutkaisia. Siksi tutkimustietoon pohjautuva huolellinen suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Kunkin sähkölaitoksen on laadittava tarkka suunnitelma älykkäiden tekniikoiden käyttöönottoa varten omien liiketoimintaedellytystensä ja teknisten tarpeidensa pohjalta. Tässä artikkelissa esiteltyä ja hyväksi todettua viisivaiheista menetelmää hyödyntämällä on mahdollista kehittää kustannustehokas suunnitelma, jonka avulla sähköyhtiö pystyy muuttamaan sähköverkkonsa älykkääksi ja maksimoimaan sen tuomat edut. Lue lisää