• Default Alternative Text
  ADMS-ratkaisusovellus.

  Työtilausten hallinta (WOM)

  ADMS-ratkaisusovellus

  Electrical worker repairing lines, electrical power distribution.

  Haasteet

  Järjestelmäinvestoinneista on saatava enemmän hyötyä, henkilöstöä on autettava työskentelemään tehokkaammin ja operatiivisia kuluja on karsittava. Töiden hallinta aiheuttaa yhä enemmän paineita, mutta kenttätoimintojen virtaviivaistaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Kartoitus ja resurssitiedot ovat ratkaisevan tärkeitä, ja infrastruktuuritietojen on oltava suojattuja ja luotettavia asiakkaiden, yleisön ja henkilöstön turvaamiseksi.
  • Ratkaisu

   Työtilausten hallinta (WOM) on analyysitoiminto, jota käyttämällä voidaan helposti hallita kytkentätoimenpiteitä, määräaikaishuoltotöitä, työ-/turvallisuusasiakirjoja, tietojen tallennusta sekä raportti- ja näyttöpyyntöjä.
  • Avainhyödyt

   • Parantaa pääsyä kentältä ajantasaisiin työtehtäviin.
   • Antaa kenttätyöntekijöille pääsyn työpyyntöihin, kytkentäkaavioihin, häiriöihin ja turvallisuusasiakirjoihin.
   • Antaa työntekijöille mahdollisuuden reagoida häiriöihin, tehdä suunniteltuja kytkentöjä ja suorittaa muita toimintoja.
   • Parantaa yhteydenpitoa ja koordinointia työntekijöiden ja valvomon välillä.
  • Edut

   • Antaa kenttätyöntekijöille lisää mahdollisuuksia ja tekee yhteydenpidosta työntekijöiden ja valvomon välillä tehokkaampaa, jäsennellympää ja luotettavampaa
   • Integroitu Schneider Electricin ADMS-ratkaisuun
   • Pohjautuu tietämykseemme edistyksellisistä sähkötoimintoratkaisuista
  Sähkölaitoksen muuntoasema auringonnousun aikaan, sähkönjakelu, sähkölaitokset.

  Sovellukset

  Muita älykkään sähköverkon ratkaisuja

  Edistykselliset älykkään energiaverkon ratkaisumme antavat laitokselle mahdollisuuden muuntautua uuden sukupolven energiapalvelujen toimittajaksi turvallisemman, luotettavamman ja tehokkaamman virranhallinnan avulla.

  Edut

  • Käyttäjiä voimalaitoksen valvomossa setvimässä teknisiä ongelmia, kestävän kehityksen raportointi.
    
   • Varmistaa jäsennellymmän ja luotettavamman yhteydenpidon työntekijöiden ja valvomon välillä.
   • Parempi työtilausten, kytkentäkaavioiden, häiriöiden ja turvallisuusasiakirjojen hallinta.
  • Sähköasentaja käsittelemässä muuntajaa, sähkönjakelu
    
   • Antaa kenttätyöntekijöille pääsyn työtilauksiin kentällä.
   • Mahdollisuus reagoida häiriöihin, tehdä suunniteltuja kytkentöjä ja suorittaa muita toimintoja.