• San javier del bac mission, near tucson, arizona, water management
  Ympäristön hallinta

  Ympäristön hallinta

  Järvi, vedenkäsittely

  Ymmärrä. Reagoi. Suojele.

  Kaivosteollisuuden vaikutukset ympäristöön sekä lainsäädännön ja lähialueen asukkaiden asettamat vaatimukset ovat pakottaneet kaivosyritykset siirtymään entistä kestävämpiin toimintatapoihin. Ympäristötietojen kerääminen ja analysoiminen on kuitenkin haastavaa, eikä oikean toimintatavan valinta käy aina niin helposti.
  • Ratkaisut

   • Reaaliaikainen valvonta ja hälytykset (vesi, päästöt, energia, pöly, melu).
   • Kannettavat/automatisoidut tarkistustyökalut (vakiomenettelyt, yhteys mittalaitteilla varustamattomille alueille silmämääräisiä tarkistuksia varten).
   • Säätilatietojen integrointi (sade, haihtuminen, kosteus, tuuli, lämpö).
   • Trendit ja raportointi.
  • Arvolupaus

   Integroitu ja skaalautuva ratkaisumme huolehtii jatkuvasta valvonnasta, raportoinnista ja reaaliaikaisista varoituksista. Sen avulla hoidat ympäristön hallinnan eri osa-alueet.
  • Vahvuutemme

   • Ratkaisut räätälöitävissä erityistarpeisiin
   • Skaalautuvat järjestelmät (aina pienistä kaivoksista kansainvälisiin projekteihin)
   • Avoin alusta (integroitavissa kolmannen osapuolen laitteistoihin ja ohjelmistoihin)

  Edut

  • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
   Yrityksesi ympäristötavoitteet täyttyvät kirkkaasti. Reagoiminen ympäristöhaittoihin. Voit hyödyntää proaktiivista valvontaa.
  • Kaasun porauslaitteisto, öljy- ja kaasuteollisuus, kaivosteollisuus
   Et enää joudu turvautumaan ulkopuolisiin urakoitsijoihin veden käyttöä koskevien tietojen keräämisessä ja analysoinnissa, mikä tietää selviä säästöjä. Ympäristörajoituksiin liittyvä raportointi sujuu entistä laadukkaammin ja ajallaan.
  • Kulkureitti Zionin laaksoon, kaivosteollisuus, jätevesi
   Ympäristön hallinta tehostuu jatkuvasti.