• Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

  PROSESSINOHJAUS, AUTOMAATIO JA MOOTTORINOHJAUS

  Engineer looking at control panel, energy efficiency, mining industry

  Kattavat ja integroidut ratkaisut

  Kaivoslaitteistoissa tarvitaan ohjausratkaisuja, jotka edellyttävät vain vähän suunnittelua ja joiden käyttöönotto sujuu vaivatta. Lisäksi ratkaisujen on autettava projektin kustannusten optimoinnissa, käyttökustannusten pienentämisessä ja ylläpidon yhdenmukaistamisessa.
  • Ratkaisut

   • Valvonta ja ohjaus 
   • Hajautettu ohjaus 
   • Hybridiohjaus 
   • Automaatio-ohjaimet 
   • Älykäs moottorien ohjaus
  • Arvolupaus

   Schneider Electric tarjoaa prosessinohjaukseen sekä koneiden ja moottorien ohjaukseen joustavia ja integroituja ratkaisuja, jotka vastaavat kunkin käyttökohteen vaatimuksia.
  • Vahvuutemme

   • Kaikki sovellukset aina yksinkertaisesta koneautomaatiosta jatkuvaan prosessien hallintaan yhdeltä toimittajalta.
   • Prosessien hallinnan, moottorien ohjauksen ja energianhallinnan saumaton integrointi.
   • Kätevä suunnitella ja käyttää.
   • Helppo ylläpitää.
   • Muokkaus, parantelu ja laajennus onnistuvat vaivatta.
   • Tiedonsiirto esimerkiksi MES:n ja energianhallinnan kaltaisten järjestelmien välillä sujuu ongelmitta.

  Edut

  • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
   Tehtaan toiminta tehostuu. Standardisointi yksinkertaistaa toimintaa ja vähentää kustannuksia.
  • Kaasun porauslaitteisto, öljy- ja kaasuteollisuus, kaivosteollisuus
   Ylläpito on helppoa.
  • Hiilikaivoksen työntekijä hiiltä kädessään, kaivosteollisuus, mineraalien käsittely
   Muokkaus ja laajennus onnistuvat vaivatta.