Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Man handling the data center management in the server room, data center services, data center operations.

   Datakeskusten elinkaaripalvelut: Arviointi

   Arvioi datakeskuksesi suorituskyky oikein ja vähennä käyttökatkosten määrää, pienennä energiankulutusta ja säästä kustannuksissa.

   • Lue

    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 6
     Determining Total Cost of Ownership

     Tässä julkaisussa esitetään aiempaa parempi tapa mitata datakeskuksen ja verkkolaitetilan fyysisen infrastruktuurin kokonaiskustannuksia ja suhteuttaa nämä kustannukset tietotekniikan koko infrastruktuuriin. Julkaisu sisältää myös käytännön esimerkkejä. Kun kustannustekijät kvantifioitiin, suurimmaksi kustannustekijäksi osoittautuivat tarpeettomat kustannukset, jotka aiheutuvat infrastruktuurin ylimitoituksesta. Lue White Paper 6
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 26
     Hazards of Harmonics and Neutral Overloads

     Tässä julkaisussa esitellään yliaaltoihin liittyviä ongelmia liittyen erityisesti tietotekniikan laitteisiin. Julkaisussa kerrotaan, kuinka kansainväliset säädökset ratkaisivat nämä ongelmat. Lue White Paper 26

    • Datakeskusten ammattilaisten kiperimpiä pulmia on laitteiston elinkaaren hallinta siten, että laitteet toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja että käyttökatkoja sattuu mahdollisimman vähän. Datakeskuksen elinkaaren hallinnan tärkeys

    • Tarkastele laitostasi elinkaarinäkökulmasta, johon sisältyvät esisuunnittelu, suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja arviointi (ja lopuksi purkaminen). Frankenstein ja datakeskukset

    • Datakeskuksen elinkaaren suunnitteluvaiheessa tehtyjen valintojen ja päätösten seuraukset heijastuvat laitoksen koko elämään. Siksi onkin tärkeää onnistua kerralla – se kannattaa myös taloudellisesti. Parhaat datakeskussuunnitelmat

    • Ohjeiden noudattaminen ja koulutus voivat vähentää merkittävästi virheitä datakeskuksissa. Ohjeet ja koulutus: Toiminnan kannalta kriittisten datakeskusten tärkeimmät osat

    • Schneider Electricin datakeskusten malliratkaisut sisältävät hyväksytyt ja dokumentoidut suunnitelmat siitä, kuinka fyysisen infrastruktuurin järjestelmiä rakennetaan, määritetään ja asennetaan. Datakeskusten nopea ja helppo suunnittelu... ILMAISEKSI

    • Datakeskusten sopiva ylläpitotaso voi olla vaikea selvittää – varsinkin, jos vastuuhenkilöt eivät ole ylläpidon ammattilaisia. Tarvitaan hyvin organisoitu käyttö- ja ylläpito-ohjelma, joka on sopusoinnussa datakeskuksen riskinsietokyvyn kanssa. Datakeskuksen ylläpitosuunnitelman arviointi
   • Lisätietoja

    Esivalmistellun ja perinteisen datakeskuksen kustannuslaskin


    Suunnittelutekijöiden vaikutus esivalmistellun ja perinteisen datakeskuksen kustannuksiin. Datakeskuksen kustannuslaskin

    Datakeskuksen suunnittelun laskuri


    Fyysisen infrastruktuurin tekniikan ja kasvustrategioiden vaikutus tärkeimpiin suunnitteluparametreihin. Suunnittelun laskuri

    Schneider Electricin datakeskusten malliratkaisut


    Hyväksytyt ja dokumentoidut suunnitelmat siitä, kuinka fyysisen infrastruktuurin järjestelmät rakennetaan, määritetään ja asennetaan, sekä ohjeet käytettävistä komponenteista. Schneider Electricin datakeskusten malliratkaisut

    Datakeskuksen rakentaminen vai palveluiden ostaminen muualta, omistuksen kokonaiskustannusten laskuri


    Datakeskuksen ominaisuuksien ja hinnoittelumallin vaikutus omistuksen kokonaiskustannuksiin. Omistuksen kokonaiskustannusten laskuri

    Datakeskuksen pääomakustannusten laskuri


    Fyysisen infrastruktuurin muutosten vaikutus pääomakustannuksiin. Pääomakustannusten laskuri
   • Katso

    • Datakeskusten malliratkaisut

     Datakeskuksen suunnittelu ja rakentaminen voivat aiheuttaa harmaita hiuksia. Schneider Electric on laatinut avuksesi datakeskuksen malliratkaisuja, joiden avulla datakeskus on helppo suunnitella, rakentaa ja ottaa käyttöön.
    • Datakeskusten elinkaaripalvelut

     Elämä voi olla vaikeaa, mutta datakeskuksen hallinnan ei tarvitse sitä olla – ainakaan, jos käytät Schneider Electricin datakeskusten elinkaaripalveluja.
    • Datakeskusten elinkaaripalveluiden merkitys

     Datakeskusten merkitys liiketoiminnalle on suurempi kuin koskaan. Palvelut ovat avainasemassa tehokkaan ja käyttövarman datakeskuksen suunnittelussa, käyttöönotossa ja käyttämisessä. Schneider Electriciltä saat datakeskusten elinkaaripalvelut keskitetysti saman katon alla.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.