Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.
   Saavuta tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteesi ammattilaisten avulla.

   Datakeskusten elinkaaripalvelut: Suunnittelu

   • Lue

    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 160
     Specification of Modular Data Center Architecture

     Yhä selvemmin alkaa näyttää siltä, että modulaarinen datakeskus, jonka koko voidaan sovittaa kulloiseenkin tarpeeseen, korvaa perinteisen datakeskuksen. Pienemmät kokonaiskustannukset, joustavuus, nopeampi käyttöönotto ja parempi tehokkuus puhuvat modulaarisen rakenteen puolesta. Modulaarisuuden määritelmä ja soveltuminen käyttökohteisiin jäävät kuitenkin usein epäselviksi. Tässä raportissa esitellään modulaarisen datakeskuksen rakennetta ja tapoja, joilla modulaarisuutta voidaan käyttää datakeskuksen sähkönjakelussa, jäähdytyksessä ja tilarakenteessa. Raportissa esitetään myös, milloin eri ratkaisumallit ovat sopivia ja tehokkaita. Lue White Paper 160
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 116
     Standardization and Modularity in Data Center Physical Infrastructure

     Jos datakeskuksen rakenteen suunnittelussa ei hyödynnetä modulaarista standardointia, se kostautuu monella saralla: tulee turhia kustannuksia ja käyttökatkoksia sekä menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia. Standardoinnista ja siihen läheisesti liittyvästä modulaarisuudesta on monenlaista hyötyä datakeskusta rakennettaessa. Ne sujuvoittavat kaikkea toimintaa alkuvaiheen suunnittelusta päivittäiseen käyttöön. Lisäarvoa syntyy kolmella alueella: käytettävyydessä, ketteryydessä ja kokonaiskustannuksissa. Lue White Paper 116
    • Read more about Schneider Electric solutions

     White Paper 122
     Guidelines for Specification of Data Center Criticality / Tier Level

     Uuden datakeskuksen toimintatehon arviointimalli on ensiarvoisen tärkeä tehokkaan suunnittelun ja päätöksenteon kannalta. Nykyiset kriittisyys- ja tasomenetelmät eivät tuota riittävän varmoja teknisiä tietoja datakeskuksen toiminnan validointiin. Datakeskuksen kriittisyystasoon sopivan erittelyn pitäisi tarjota yksiselitteinen arvio datakeskuksen suunnittelua ja asennusta varten. Tässä julkaisussa analysoidaan ja verrataan käytössä olevia tasomenetelmiä. Julkaisussa kerrotaan, kuinka kriittisyystaso valitaan, ja ehdotetaan tapaa laatia vahvasti perusteltu datakeskuksen kriittisyystason erittely. Raportissa käsitellään myös datakeskuksen kriittisyystason ylläpitoa. Lue White Paper 122

    • Tässä blogissa käsitellään elinkaarimallin viimeaikaista suosiota datakeskusten suunnittelussa. Blogissa kerrotaan myös, kuinka selvität omiin tarpeisiisi parhaiten sopivan rakenteen. Datakeskuksen elinkaaren periaatteet: Osa 1/2 – Muuttuva rakenne

    • Datakeskusten elinkaarimallin pääperiaatteita on huomioida tulevaisuuden muutokset jo suunnitteluvaiheessa. Älä odota, kunnes ongelmat pakottavat muutoksiin, vaan noudata parempaa periaatetta: jatkuvaa parantamista. Datakeskuksen elinkaaren periaatteet: Osa 2/2 – Jatkuva parantaminen

    • Tässä blogissa käsitellään datakeskuksen suunnittelu- ja rakentamisstrategian riskejä. Riskien huomioiminen datakeskuksen suunnittelu- ja rakentamisstrategiassa

    • Datakeskusten elinkaareen kiinnitetään nykyisin aiempaa enemmän huomiota. Konsultointiosaamisen on oltava tarpeeksi laajaa, jotta se riittää datakeskuksen infrastruktuurin ja toiminnan optimointiin pitkällä aikavälillä. Lue lisää tästä blogikirjoituksesta. Datakeskuspalveluiden elinkaari: Enemmän kuin suunnittelua ja rakentamista

    • Monissa datakeskusprojekteissa otetaan kapea suunnittelun tai rakentamisen perspektiivi, jossa ei huomioida esimerkiksi tarkkaa toimipaikan valintaa, urakoitsijan standardeja tai ylläpito-ongelmia. Tässä blogikirjoituksessa entinen tietohallintojohtaja kertoo datakeskusten suunnittelussa opituista asioista. Datakeskuksen suunnittelu: Kokemuksesta opittua
   • Lisätietoja

    Esivalmistellun ja perinteisen datakeskuksen kustannuslaskin


    Suunnittelutekijöiden vaikutus esivalmistellun ja perinteisen datakeskuksen kustannuksiin. Datakeskuksen kustannuslaskin

    Datakeskuksen suunnittelun laskuri


    Fyysisen infrastruktuurin tekniikan ja kasvustrategioiden vaikutus tärkeimpiin suunnitteluparametreihin. Suunnittelun laskuri

    Schneider Electricin datakeskusten malliratkaisut


    Hyväksytyt ja dokumentoidut suunnitelmat siitä, kuinka fyysisen infrastruktuurin järjestelmät rakennetaan, määritetään ja asennetaan, sekä ohjeet käytettävistä komponenteista. Schneider Electricin datakeskusten malliratkaisut

    Datakeskuksen rakentaminen vai palveluiden ostaminen muualta, omistuksen kokonaiskustannusten laskuri


    Datakeskuksen ominaisuuksien ja hinnoittelumallin vaikutus omistuksen kokonaiskustannuksiin. Omistuksen kokonaiskustannusten laskuri

    Datakeskuksen pääomakustannusten laskuri


    Fyysisen infrastruktuurin muutosten vaikutus pääomakustannuksiin. Pääomakustannusten laskuri
   • Katso

    • Datakeskusten malliratkaisut

     Datakeskuksen suunnittelu ja rakentaminen voivat aiheuttaa harmaita hiuksia. Schneider Electric on laatinut avuksesi datakeskuksen malliratkaisuja, joiden avulla datakeskus on helppo suunnitella, rakentaa ja ottaa käyttöön.
    • Datakeskusten elinkaaripalvelut

     Elämä voi olla vaikeaa, mutta datakeskuksen hallinnan ei tarvitse sitä olla – ainakaan, jos käytät Schneider Electricin datakeskusten elinkaaripalveluja.
    • Datakeskusten elinkaaripalveluiden merkitys

     Datakeskusten merkitys liiketoiminnalle on suurempi kuin koskaan. Palvelut ovat avainasemassa tehokkaan ja käyttövarman datakeskuksen suunnittelussa, käyttöönotossa ja käyttämisessä. Schneider Electriciltä saat datakeskusten elinkaaripalvelut keskitetysti saman katon alla.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.