Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 • Default Alternative Text
  Saavuta tehokkuuteen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteesi ammattilaisten avulla.

  Datakeskusten elinkaaripalvelut: Suunnittelu

 • Lue

  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 160
   Specification of Modular Data Center Architecture

   Yhä selvemmin alkaa näyttää siltä, että modulaarinen datakeskus, jonka koko voidaan sovittaa kulloiseenkin tarpeeseen, korvaa perinteisen datakeskuksen. Pienemmät kokonaiskustannukset, joustavuus, nopeampi käyttöönotto ja parempi tehokkuus puhuvat modulaarisen rakenteen puolesta. Modulaarisuuden määritelmä ja soveltuminen käyttökohteisiin jäävät kuitenkin usein epäselviksi. Tässä raportissa esitellään modulaarisen datakeskuksen rakennetta ja tapoja, joilla modulaarisuutta voidaan käyttää datakeskuksen sähkönjakelussa, jäähdytyksessä ja tilarakenteessa. Raportissa esitetään myös, milloin eri ratkaisumallit ovat sopivia ja tehokkaita. Lue White Paper 160
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 116
   Standardization and Modularity in Data Center Physical Infrastructure

   Jos datakeskuksen rakenteen suunnittelussa ei hyödynnetä modulaarista standardointia, se kostautuu monella saralla: tulee turhia kustannuksia ja käyttökatkoksia sekä menetettyjä liiketoimintamahdollisuuksia. Standardoinnista ja siihen läheisesti liittyvästä modulaarisuudesta on monenlaista hyötyä datakeskusta rakennettaessa. Ne sujuvoittavat kaikkea toimintaa alkuvaiheen suunnittelusta päivittäiseen käyttöön. Lisäarvoa syntyy kolmella alueella: käytettävyydessä, ketteryydessä ja kokonaiskustannuksissa. Lue White Paper 116
  • Read more about Schneider Electric solutions

   White Paper 122
   Guidelines for Specification of Data Center Criticality / Tier Level

   Uuden datakeskuksen toimintatehon arviointimalli on ensiarvoisen tärkeä tehokkaan suunnittelun ja päätöksenteon kannalta. Nykyiset kriittisyys- ja tasomenetelmät eivät tuota riittävän varmoja teknisiä tietoja datakeskuksen toiminnan validointiin. Datakeskuksen kriittisyystasoon sopivan erittelyn pitäisi tarjota yksiselitteinen arvio datakeskuksen suunnittelua ja asennusta varten. Tässä julkaisussa analysoidaan ja verrataan käytössä olevia tasomenetelmiä. Julkaisussa kerrotaan, kuinka kriittisyystaso valitaan, ja ehdotetaan tapaa laatia vahvasti perusteltu datakeskuksen kriittisyystason erittely. Raportissa käsitellään myös datakeskuksen kriittisyystason ylläpitoa. Lue White Paper 122
  • Datakeskuksen elinkaaren periaatteet: Osa 1/2 – Muuttuva rakenne

   Tässä blogissa käsitellään elinkaarimallin viimeaikaista suosiota datakeskusten suunnittelussa. Blogissa kerrotaan myös, kuinka selvität omiin tarpeisiisi parhaiten sopivan rakenteen. Lue blogikirjoitus
  • Datakeskuksen elinkaaren periaatteet: Osa 2/2 – Jatkuva parantaminen

   Datakeskusten elinkaarimallin pääperiaatteita on huomioida tulevaisuuden muutokset jo suunnitteluvaiheessa. Älä odota, kunnes ongelmat pakottavat muutoksiin, vaan noudata parempaa periaatetta: jatkuvaa parantamista. Lue lisää blogista
  • Riskien huomioiminen datakeskuksen suunnittelu- ja rakentamisstrategiassa

   Tässä blogissa käsitellään datakeskuksen suunnittelu- ja rakentamisstrategian riskejä. Lue blogikirjoitus aiheesta
  • Datakeskuspalveluiden elinkaari: Enemmän kuin suunnittelua ja rakentamista

   Datakeskusten elinkaareen kiinnitetään nykyisin aiempaa enemmän huomiota. Konsultointiosaamisen on oltava tarpeeksi laajaa, jotta se riittää datakeskuksen infrastruktuurin ja toiminnan optimointiin pitkällä aikavälillä. Lue lisää tästä blogikirjoituksesta. Tutustu palveluiden elinkaareen
  • Datakeskuksen suunnittelu: Kokemuksesta opittua

   Monissa datakeskusprojekteissa otetaan kapea suunnittelun tai rakentamisen perspektiivi, jossa ei huomioida esimerkiksi tarkkaa toimipaikan valintaa, urakoitsijan standardeja tai ylläpito-ongelmia. Tässä blogikirjoituksessa entinen tietohallintojohtaja kertoo datakeskusten suunnittelussa opituista asioista. Tutustu suunnitteluun
 • Lisätietoja

  Esivalmistellun ja perinteisen datakeskuksen kustannuslaskin


  Suunnittelutekijöiden vaikutus esivalmistellun ja perinteisen datakeskuksen kustannuksiin. Datakeskuksen kustannuslaskin

  Datakeskuksen suunnittelun laskuri


  Fyysisen infrastruktuurin tekniikan ja kasvustrategioiden vaikutus tärkeimpiin suunnitteluparametreihin. Suunnittelun laskuri

  Schneider Electricin datakeskusten malliratkaisut


  Hyväksytyt ja dokumentoidut suunnitelmat siitä, kuinka fyysisen infrastruktuurin järjestelmät rakennetaan, määritetään ja asennetaan, sekä ohjeet käytettävistä komponenteista. Schneider Electricin datakeskusten malliratkaisut

  Datakeskuksen rakentaminen vai palveluiden ostaminen muualta, omistuksen kokonaiskustannusten laskuri


  Datakeskuksen ominaisuuksien ja hinnoittelumallin vaikutus omistuksen kokonaiskustannuksiin. Omistuksen kokonaiskustannusten laskuri

  Datakeskuksen pääomakustannusten laskuri


  Fyysisen infrastruktuurin muutosten vaikutus pääomakustannuksiin. Pääomakustannusten laskuri
 • Katso

  • Datakeskusten malliratkaisut

   Datakeskuksen suunnittelu ja rakentaminen voivat aiheuttaa harmaita hiuksia. Schneider Electric on laatinut avuksesi datakeskuksen malliratkaisuja, joiden avulla datakeskus on helppo suunnitella, rakentaa ja ottaa käyttöön.
  • Datakeskusten elinkaaripalvelut

   Elämä voi olla vaikeaa, mutta datakeskuksen hallinnan ei tarvitse sitä olla – ainakaan, jos käytät Schneider Electricin datakeskusten elinkaaripalveluja.
  • Datakeskusten elinkaaripalveluiden merkitys

   Datakeskusten merkitys liiketoiminnalle on suurempi kuin koskaan. Palvelut ovat avainasemassa tehokkaan ja käyttövarman datakeskuksen suunnittelussa, käyttöönotossa ja käyttämisessä. Schneider Electriciltä saat datakeskusten elinkaaripalvelut keskitetysti saman katon alla.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.