• Business people looking at energy efficiency plans, field service

  Datakeskusten elinkaaripalvelut: Esisuunnittelu

  Man looking at architectural plans
  Testatut menetelmämme ja automaatiotyökalumme auttavat luomaan suunnitelman, jossa huomioidaan tasapainoisella tavalla kustannukset, kriittisyystaso, suorituskyky, aikataulu, säännösten noudattaminen ja kestävä kehitys.

  Datakeskusten elinkaaripalvelut

  Datakeskusten elinkaaripalvelut
  • Ratkaisut

   • Määritä projektin tärkeimmät parametrit, jotka ohjaavat järjestelmän arkkitehtuuria.
   • Kehitä järjestelmän konsepti.
   • Huomioi tarpeesi ja rajoituksesi.
   • Määritä käyttöönottotarpeet.
  • Arvolupaus

   Testatut menetelmämme ja automaatiotyökalumme auttavat luomaan suunnitelman, jossa huomioidaan tasapainoisella tavalla kustannukset, kriittisyystaso, suorituskyky, aikataulu, säännösten noudattaminen ja kestävä kehitys.
  • Vahvuutemme

   • Lukuisat malliratkaisumme helpottavat ja lyhentävät suunnittelu- ja käyttöönottovaiheita. 
   • Parhaat käytännöt pienentävät uusien ja jo käytössä olevien datakeskusten käyttökatkosten riskiä.
   • Koko elinkaaren huomioiva ratkaisumalli vaikuttaa projektiin ja datakeskukseen koko niiden elinkaaren ajan.
  Vaihtoehtoinen oletusteksti

  Sovellukset

  Fyysisen infrastruktuurin on oltava laitoksen tehokkuudelle asetettujen vaatimusten mukainen silloinkin, kun yrityksen ja tietotekniikan tarpeet muuttuvat. Kustannuksiin, toimintavarmuuteen, tehokkuuteen ja käyttöönoton nopeuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa auttaa kokonaiskuva datakeskuksen elinkaaren vaiheista sekä tärkeimmistä hallintatehtävistä, sudenkuopista ja riippuvuussuhteista. 

  Edut

  • Kaksi insinööriä keskustelee datakeskuksen toiminnasta
    
   • Uusi tai ulkoistettu ratkaisu ja säädöstenmukaisuus
   • Kestävän kehityksen vaihtoehdot
   • Sijainnin suunnittelu
  • Keski-ikäinen mies jatkokoulutuksessa, kestävä kehitys.
    
   • Kustannussäästöt
   • Pääoma- ja toimintakustannusten vaihtoehdot ja analyysit 
   • On-line vertailutyökalut ja malliratkaisujen kirjasto
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
    
   • Liiketoimintaan ja tekniikkaan liittyvien ongelmien ratkaisu
   • IT-tilojen, sähkön, jäähdytyksen, DCIM-ohjelmiston ja fyysisen turvallisuuden tehokkuuden, koon ja toimintavarmuuden suunnittelu