Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Default Alternative Text

   Integroitu turvamoduuli / valoverho / taajuusmuuttaja / luokka 3, PL-taso d, SIL-taso 2 / pysäytysluokka 1

   Vaihtoehtoinen oletusteksti

   Yrityksesi haasteet

   Suunniteltavassa koneessa on riskianalyysin mukaan oltava turvaominaisuutena aluevalvonta, jonka pitää vastata PL-tasoa d EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-tasoa 2 EN/IEC 62061 -standardin mukaan sekä turvallisuussäädöksiä ja CE-hyväksyntään liittyviä standardeja. Aikaa vieviä valinta- ja dokumentointiprosesseja on myös pystyttävä nopeuttamaan. Jotta voidaan lyhentää aikaa, joka kuluu koneen saamisessa markkinoille, ja parantaa tuottavuutta osaluetteloa laadittaessa, tarvitaan lisäksi kytkentäkaavioita ja luotettavuuslaskelmia turvaketjusta.

   Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

   Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
   • Ratkaisut

    • Integroituun turvamoduuliin yhdistetty aluevalvontaratkaisu parantaa koneturvallisuutta tehokkaasti. Integroitu Modicon TM3 -turvamoduuli mahdollistaa suojapiirin muodostamisen.
    • Mukana toimitettavia asiakirjoja ovat: piirikaavio, kytkentäkaavio, käyttötarkoitusseloste ja turvallisuuteen liittyvät luotettavuuslaskelmat. Turvaketjuratkaisu tukee turvallisuusarkkitehtuurien muodostamista hätäpysäytystoimintoa varten suunnitellun luokan 3 arkkitehtuurin avulla (PL-taso d EN ISO 13849-1 -standardin ja SIL-taso 2 EN IEC 62061 -standardin mukaan).
    • Kun turvavaloverho (ESPE, tyyppi 4) havaitsee kohteen, se käynnistää pysäytystoiminnon, jonka tarkoituksena on suojata pääsy vaaralliselle alueelle. Prosessointimoduuli havaitsee yhden tai useamman valoverhon säteen katkeamisen, jolloin pysäytysluokan 1 hätäpysäytys laukeaa hidastaen käytön liikettä. Viiveen jälkeen käytön vääntömomentin pysäytyksen (STO) syöttöön kytketyt turvalähdöt (pysäytysluokka 1 EN IEC 60204-1 -standardin mukaan) kytkeytyvät pois toiminnasta.
   • Arvolupaus

    Turvaketjuratkaisut tarjoavat mallin, jonka perusteella jokainen konetta koskeva turvaominaisuus valitaan. Turvaketjuratkaisujen hyödyntäminen vähentää turvaominaisuuden suunnitteluun käytettävää aikaa ja auttaa täyttämään riskianalyysissä esitetyt vaatimukset. Turvaketjuratkaisuja voi mukauttaa koneeseen sopivilla, käyttäjän tarpeisiin vastaavilla tuotteilla. Mukautettua ratkaisua voidaan käyttää uutena mallina koneen turvaominaisuuksien suunnittelussa, mikä parantaa prosessin tehokkuutta ja tuo siihen kustannussäästöjä. Jokaiseen turvaketjuratkaisuun sisältyvät:

    • kytkentäkaavio
    • kuvaus arkkitehtuurista ja turvaketjusta
    • laskelmien selitykset
    • laskelmien tulokset
    • TÜV-sertifikaatti
    • Sistema-projektitiedosto.
   • Vahvuutemme

    Turvaketjuratkaisut on suunniteltu vähentämään koneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöönoton monimutkaisuutta. Jokaista konetta koskevaa turvaominaisuutta varten on CE-merkintää edellyttäville asiakkaille olemassa valmiita tai muokattavia ratkaisuja.
   Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.