• Default Alternative Text

  Testatut komponentit / rajakytkin / moottorin käynnistin / luokka 1, PL-taso c, SIL-taso 1 / pysäytysluokka 0

  Vaihtoehtoinen oletusteksti

  Yrityksesi haasteet

  Suunniteltavassa koneessa on riskianalyysin mukaan oltava turvaominaisuutena suojalaitteiden valvontaratkaisu, jonka pitää vastata PL-tasoa c EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-tasoa 1 EN/IEC 62061 -standardin mukaan sekä turvallisuussäädöksiä ja CE-hyväksyntään liittyviä standardeja. Aikaa vieviä valinta- ja dokumentointiprosesseja on myös pystyttävä nopeuttamaan. Markkinoille tuontia voidaan nopeuttaa ja osaluettelon laadinnan tuottavuutta parantaa hyödyntämällä lisäksi turvaketjun kytkentäkaavioita ja luotettavuuslaskelmia.

  Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

  Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

   • Testattuihin komponentteihin yhdistetty suojalaitteiden valvontaratkaisu parantaa koneturvallisuutta tehokkaasti.
   • Mukana toimitettavia asiakirjoja ovat: piirikaavio, kytkentäkaavio, käyttötarkoitusseloste ja turvallisuuteen liittyvät luotettavuuslaskelmat. Turvaketjuratkaisu tukee turvallisuusarkkitehtuurien muodostamista suojalaitteiden valvontaan suunnitellun luokan 1 arkkitehtuurin avulla (PL-taso c EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-taso 1 EN/IEC 62061 -standardin mukaan).
    • Hätäpysäyttimen käyttö tai suojalaitteen liikuttaminen käynnistää pysäytystoiminnon, jonka tarkoituksena on suojata pääsy vaaralliselle alueelle.
    • Turvakytkin havaitsee suojalaitteen avautumisen ja katkaisee virransyötön moottorikäynnistimeen (pysäytysluokka 0 EN/IEC 60204-1 -standardin mukaan), kun joko hätäpysäytintä tai suojalaitetta kosketaan. Turvaominaisuus on riippuvainen komponenttien luotettavuudesta.
  • Arvolupaus

   Turvaketjuratkaisut tarjoavat mallin, jonka perusteella jokainen konetta koskeva turvaominaisuus valitaan, vähentävät turvaominaisuuden suunnitteluun käytettävää aikaa ja auttavat täyttämään riskianalyysissä esitetyt vaatimukset.

   Turvaketjuratkaisuja voi mukauttaa koneeseen sopivilla tuotteilla. Mukautettuja ratkaisuja voidaan käyttää uusina malleina koneen turvaominaisuuksien suunnittelussa, mikä parantaa tehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä. Jokaiseen turvaketjuratkaisuun sisältyvät:

   • arkkitehtuurin ja turvaketjun kuvaus
   • kytkentäkaavio
   • laskelmien selitykset
   • laskelmien tulokset
   • TÜV-sertifikaatti
   • Sistema-projektitiedosto.
  • Vahvuutemme

   Turvaketjuratkaisut on suunniteltu yksinkertaistamaan koneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöönottoa. Jokaista konetta koskevaa turvaominaisuutta varten on CE-merkintää edellyttäville asiakkaille olemassa valmiita tai muokattavia ratkaisuja.