• Default Alternative Text

  SCADA-etäratkaisut öljy- ja kaasuteollisuuteen

  • Lue

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Langaton instrumentointi porauskaivojen optimointiin

    Ratkaisu, jossa langattomat instrumentit muodostavat yhdessä muiden perinteisten laitteiden kanssa nopeasti käyttöönotettavan ja kehittyneen porauskaivojen optimointijärjestelmän. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Virtaustietokoneiden testaus, huolto ja käyttö kaasuteollisuudessa

    Tässä julkaisussa annetaan yleiskuvaus nykyisestä virtaustietokoneiden tekniikasta ja valintakriteereistä. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    SCADA Security: Challenges and Solutions

    Tässä julkaisussa esitellään SCADA-järjestelmien turvallisuuden parantamista. Julkaisussa tarkastellaan tekijöitä, joiden vuoksi ohjausjärjestelmät ovat muuttuneet haavoittuviksi, ja esitellään kriittistä infrastruktuuria suojaavia uusia standardeja, kuten salauksen ja todennuksen käyttöä SCADA-järjestelmissä. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    SCADA Systems Made Simple

    Tässä julkaisussa käsitellään tyypillisen SCADA-etäjärjestelmän eri komponentteja, järjestelmien toiminnallisia haasteita sekä sitä, miten tekniikan kehittyminen on vaikuttanut SCADA-järjestelmiin. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Langattoman Ethernet-radioverkon optimointi

    Seuraavassa esityksessä on selostettu SCADA-sovelluksen ilmoitettujen over-the-air-nopeuksien ja datan todellisen siirtonopeuden välistä eroa, joten se auttaa erottamaan mielipiteet faktoista. Mukana on myös ehdotuksia langattomien Ethernet-radioverkkojen optimoimiseksi sekä useita tosielämän esimerkkejä. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Improving SCADA Operations Using Wireless Instrumentation

    Tässä julkaisussa tarkastellaan tapoja, joilla operaattorit voivat integroida langattomat instrumentointiverkot kiinteästi SCADA-järjestelmään ja hyödyntää integroidun ratkaisun tuomia etuja. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Design and Implementation Considerations for Flow Computers in Gas Measurement and Control

    Virtaustietokoneasennukset voivat olla erittäin monimutkaisia. Kaikkien parametrien huomioon ottaminen auttaa varmistamaan asennuksen onnistumisen. Tässä White Paper -julkaisussa 

    – määritellään sähköinen kaasuvirtaustietokone
    – määritellään erilaisten virtaustietokonesovellusten tyypit
    – esitellään tyypillinen virtaustietokoneen asennus
    – selostetaan yksityiskohtaisesti virtajärjestelmiä, langatonta instrumentointia ja I/O-etäohjausta, etätiedonsiirtoa, tietojen keruuta ja kalibrointikäytäntöjä. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Ethernet for SCADA Systems Explained

    Tässä julkaisussa on tietoja Ethernet-sovellusten toteutuksesta SCADA-järjestelmän tiedonsiirrossa ja arkkitehtuurissa. Lue lisää
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Effects of Atmospheric Pressure on Gas Measurement

    Tässä julkaisussa käsitellään ilman ylipaineen ja absoluuttisen paineen anturien eroja, ilmanpaineen määrittämistapoja toimipaikassa sekä ilmanpaineen vaikutuksia mittauslukemien tarkkuuteen. Lue lisää
  • Lisätietoja

   Öljy- ja kaasuteollisuuden mittaushaasteiden ratkaiseminen


   Erikoisvalmisteinen laitteisto- ja ohjelmistoyhdistelmä tasapainottaa korkeat panokset ja saastuneet monifaasifluidit Lue lisää

   Langattomat anturiverkot yleistyvät nopeasti


   Nopea käyttöönotto, pienet kustannukset ja helppokäyttöisyys ovat tehneet langattomasta tekniikasta Schneider Electricin historian nopeimmin kasvavan tuotelinjan. Lisätietoja
  • Katso

   • SCADA-etäratkaisujen yleiskuvaus

   • Öljy- ja kaasuteollisuus Schneider Electricin putkistoratkaisut

   • Langaton porauskaivojen hallinta – Telemetriaratkaisut ja SCADA-etäratkaisut

   • Älykäs öljy- ja kaasuteollisuus – Schneider Electric – Telemetriaratkaisut ja SCADA-etäratkaisut