• Default Alternative Text

  PAC- ja PLC- järjestelmien korkea käytettävyys

  Default Alternative Text

  Haasteet

  Vähemmän käyttökatkoja

  Odottamattomat seisokit haittaavat toiminnan tehokkuutta merkittävästi. Seisokit kasvattavat raaka-aineiden ja kulutustavaroiden käyttöä sekä kunnossapitokustannuksia ja vaarantavat henkilöstön ja laitteiden turvallisuuden.
  • Ratkaisut

   • Tehokkaat diagnostiikkatyökalut auttavat tunnistamaan seisokin syyn nopeasti, vähentävät korjauksiin kuluvaa aikaa ja minimoivat siten seisokkien negatiiviset vaikutukset.
   • Keskeytyksetön toiminta
   • Nopeampi tuotto investoinnille
   • Laitoksen kunnossapidon helpottuminen
   • Laitoksen toiminnan tehostuminen
   • Pienemmät huoltokustannukset
   • Resurssien turvaaminen
   • Vikatilanteiden välttäminen
   • Ei tuotantomenetyksiä
   • Jatkuva käytettävyys
  • Arvolupaus

   Turvaa prosessien jatkuva toiminta PlantStruxure-ratkaisulla.

   PlantStruxure tehostaa järjestelmän vikasietoisuutta monella tasolla, ja sen avulla voit suunnitella turvallisen ja toimintavarman automaatioalustan.

  Edut

  • Sulan teräksen kaato masuunista, mineraalien käsittely, tuotannon toteutusjärjestelmä
   • Kustannukset ja riskit pienenevät, suunnittelemattomat seisokit vähenevät.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
   • Järjestelmän käyttö ja ylläpito on entistä joustavampaa.
  • Kunnossapitoinsinööri, kiinteistönhallintaohjelmisto
   • Laitoksen yleinen toiminta tehostuu.